Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

I N F O R M A C J E

 


 

PDFInformacja dotycząca pracy punktów NPP i NPO w 2024 roku.pdf (100,72KB)


PDFPoradnik edukacyjny dla Ukraińców.pdf (9,03MB)


 

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

Otwarty konkurs ofert na obsługę Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Kłobuckim w roku 2022

 

PDFUlotka COVID.pdf (5,92MB)
 


PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

mający siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku

Rynek im. Jana Pawła II nr 13

będzie obsługiwał

w trybie pracy zdalnej do odwołania


Informacja dotycząca Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kłobuckim

W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej, dla osób zainteresowanych, porady będą udzielane także stacjonarnie, w punktach udzielania nieodpłatnych porad prawnych, zlokalizowanych:

w Gminie Wręczyca Wielka, ul. Śląska 20, Wręczyca Wielka (w budynku 
    Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wlk.) - od dnia 1 września 2021 roku

w Gminie Lipie, ul.Częstochowska 95, Lipie (w budynku Gminnego Ośrodka
   Kultury w Lipiu) - od dnia 6 września 2021 roku

Punkty w Kłobucku i Krzepicach, będą nadal udzielać porad zdalnie.


Zachęcamy do obejrzenia e-audycji umieszczonych na kanale YouTube Powiatu Kłobuckiego dotyczących

 


W dniu 14 maja 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), która w art. 29 zmienia ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wprowadzone zmiany zakładają objęcie zakresem nieodpłatnej pomocy prawnej również części przedsiębiorców. Uchwalony przepis art. 4 ust. 1 ustawy w nowym brzmieniu przewiduje, że „nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku”. Przepis obowiązuje od dnia 16 maja 2020 roku. Został również uchylony przepis art. 3 ust. 2 tej ustawy, który stanowił, że: „Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności”.  

Zapraszamy do korzystania z dostępnej formy pomocy.

Numer telefonu kontaktowego: 34 310 95 12

 


 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna

 

 

Zgodnie z ustawą, uprawniona do darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) oraz do nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jest każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie w jednym z wymienionych wcześniej punktów udzielających tych porad.

 

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294), na terenie Powiatu Kłobuckiego uruchomiono cztery punkty obsługujące mieszkańców z naszego terenu, w których adwokaci, radcy prawni oraz osoby upoważnione, udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.          
Celem systemu jest zagwarantowanie nieodpłatnego dostępu do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelowanie zbyt często występujących w naszym kraju barier finansowych utrudniających korzystanie z profesjonalnej usługi prawnej.

           
Pomoc prawna polega na:

 • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;        
 • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu); 
 • porządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.      
             

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • przekazanie informacji o uprawnieniach przysługujących osobie, która zwróci się o udzielenie informacji lub o spoczywających na niej obowiązkach, a także wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu  problemu a w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji         
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
   

Zapraszamy do korzystania z porad prawnych i innych form poradnictwa