Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Interpelacje

DATA WPŁYWU INTERPELACJI

WNOSZĄCY INTERPELACJĘ PRZEDMIOT INTERPELACJI TERMIN ROZPATRZENIA  INTERPELACJI INTERPELACJA ODPOWIEDŹ
03.06.2022 r. Teresa Żurawska - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca oczyszczenia zaśmieconych rowów i poboczy, wycinki krzewów i gałęzi drzew rosnących przy drogach powiatowych oraz wykoszenia traw w gminach Popów i Miedźno 17.06.2022 r. PDFInterpelacja.pdf PDFOdpowiedź na interpelację.pdf
22.11.2021 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca braku miejsc parkingowych przy Ośrodku Zdrowia w  Ostrowach nad Okszą 06.12.2021 r.

PDFintepelacja dot. parking w Ostrowach ZOZ.pdf

PDFkoncepcja podziału działki.pdf

PDFzdjęcia nr 1 i 2.pdf

PDFzdjęcie 3 i 4.pdf

PDFOr.0003.9.2021.IX- odpowiedź - Agnieszka Związek.pdf
15.10.2021 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotyczy współpracy Powiatu Kłobuckiego z Kołami Gospodyń Wiejskich 29.10.2021 r. PDFInterpelacja.pdf PDFOdpowiedź na interpelację.pdf
03.05.2021 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotyczy budynku po byłym Posterunku Policji w Miedźnie przy ul. Słonecznej 1 17.05.2021 r.

PDFIntepelacja.pdf

PDFZałączniki - zdjęcia.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację.pdf
21.04.2021 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego

Interpelacja dotyczy sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i przebiegiem szczepień w powiecie kłobuckim

05.05.2021 r. PDFInterpelacja.pdf PDFOdpowiedź na interpelację z dnia 20.04.2021r.pdf
30.03.2021 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotyczy uprzątnięcia zaśmieconych poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Miedźno i Popów 13.04.2021 r. PDFInterpelacja.pdf
PDF1- zdjęcia.pdf
PDF2- zdjęcia.pdf
 
PDFOdpowiedź na interpelację z dnia 29.03.2021 r.pdf
08.03.2021 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca niezabezpieczonych studzienek ulicznych w miejscowości Wapiennik, gmina Miedźno 22.03.2021 r. PDFInterpelacja.pdf PDFodpowiedź na interpelację z dn. 08.03.2021r..pdf
05.03.2021 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca nieodśnieżonych przejść dla pieszych w "Akcji Zima" 19.03.2021 r. PDFInterpelacja.pdf PDFOr.0003.3.2021.IX - Odpowiedź A. Związek.pdf

02.02.2021 r.

23.02.2021 r.

Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca wykonania dodatkowego oznakowania na skrzyżowaniu drogi powiatowej DP 2021S i 2023S wm. Mokra 16.02.2021 r.

PDFInterpelacja.pdf

PDFInterpelacja nr 2.pdf

PDFUzupełnienie odpowiedzi na interpelację Radnej Agnieszki Związek z dnia 02.02.2021 r.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację.pdf

PDFmapka nr 1.pdf

PDFmapka nr 2.pdf

JPEGzdjęcie nr 1.jpeg

JPEGzdjęcie nr 2.jpeg

JPEGzdjęcie nr 3.jpeg

JPEGzdjęcie nr 4.jpeg

JPEGzdjęcie nr 5.jpeg

JPEGzdjęcie nr 6.jpeg

JPEGzdjęcie nr 7.jpeg

JPEGzdjęcie nr 8.jpeg

11.01.2021 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca  zanieczyszczenia powietrza podczas produkcji pelletu ze słomy 25.01.2021 r. PDFInterpelacja.pdf PDFOdpowiedź na interpelację.pdf
03.11.2020 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych 17.11.2020 r. PDFInterpelacja.pdf PDFOdpowiedź na interpelację.pdf
28.10.2020 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca wskazania działań podjętych przez PK w zakresie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny 12.11.2020 r. PDFInterpelacja 28.10.2020.pdf PDFOdpowiedź na interpelację.pdf
03.09.2020 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca braku możliwości dojazdu młodzieży na zajęcia lekcyjne 17.09.2020 r.

PDFInterpelacja.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację.pdf

PDFKursy realizowane przez PKS Częstochowa od 01.09.2020 r.pdf

07.08.2020 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca wydatków na promocję Powiatu Kłobuckiego 27.08.2020 r.

PDFInterpelacja - 08.09.2020 r.pdf

PDFInterpelacja.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację z dnia 08.09.2020 r.pdf
ZIP1 - załączniki.zip
ZIP2 - załączniki.zip

PDFOdpowiedź na interpelację.pdf

24.06.2020 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr DP  S2026 od drogi wojewódzkiej DW 491 do drogi powiatowej DP S2027 w miejscowości Władysławów 10.07.2020 r. PDFInterpelacja.pdf PDFOdpowiedź na interpelację.pdf
24.06.2020 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca przebudowy ul. Leśnej w miejscowości Miedźno w kierunku miejscowości Borowa (DP S 2027) 10.07.2020 r. PDFInterpelacja.pdf PDFOdpowiedź na interpelację.pdf
28.05.2020 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca drogi powiatowej Nr 1026 S Nowa Wieś - Ostrowy nad Okszą 11.06.2020 r. PDFInterpelacja.pdf PDFOdpowiedź na interpelację.pdf