Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Interpelacje

DATA WPŁYWU INTERPELACJI

WNOSZĄCY INTERPELACJĘ PRZEDMIOT INTERPELACJI TERMIN ROZPATRZENIA  INTERPELACJI INTERPELACJA ODPOWIEDŹ
20.05.2024 r. Teresa Żurawska - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca wykonania nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2066 S relacji Popów - Wąsosz 3.06.2024 r. PDFInterpelacja.pdf (60,45KB)  
15.02.2024 r. Teresa Żurawska - Radna Powiatu Kłobuckiego
Interpelacja dotycząca oczyszczenia rowów i poboczy przy drogach powiatowych w Gminach Popów i Miedźno
29.02.2024 r. PDFInterpelacja.pdf (50,76KB) PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (245,23KB)
12.02.2024 r. Teresa Żurawska - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca naprawy dróg powiatowych w Gminie Popów 26.02.2024 r. PDFInterpelacja.pdf (58,29KB) PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (220,29KB)
12.02.2024 r. Teresa Żurawska - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca wycinki krzewów i gałęzi drzew rosnących przy drogach powiatowych w gminach Popów i Miedźno 26.02.2024 r. PDFInterpelacja.pdf (54,26KB) PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (219,99KB)
15.12.2023 r. Teresa Żurawska - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca zmiany lokalizacji przystanku komunikacji publicznej w msc. Płaczki 29.12.2023 r. PDFInterpelacja.pdf (99,41KB) PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (202,34KB)
28.09.2022 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca konkursu na Branżowe Centra Umiejętności w ramach Krajowego Planu Odbudowy 12.10.2022 r. PDFInterpelacja.pdf (48,42KB) PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (41,28KB)
03.06.2022 r. Teresa Żurawska - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca oczyszczenia zaśmieconych rowów i poboczy, wycinki krzewów i gałęzi drzew rosnących przy drogach powiatowych oraz wykoszenia traw w gminach Popów i Miedźno 17.06.2022 r. PDFInterpelacja.pdf (107,97KB) PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (68,71KB)
22.11.2021 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca braku miejsc parkingowych przy Ośrodku Zdrowia w  Ostrowach nad Okszą 06.12.2021 r.

PDFintepelacja dot. parking w Ostrowach ZOZ.pdf (129,27KB)

PDFkoncepcja podziału działki.pdf (82,96KB)

PDFzdjęcia nr 1 i 2.pdf (860,27KB)

PDFzdjęcie 3 i 4.pdf (592,67KB)

PDFOr.0003.9.2021.IX- odpowiedź - Agnieszka Związek.pdf (64,89KB)
15.10.2021 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotyczy współpracy Powiatu Kłobuckiego z Kołami Gospodyń Wiejskich 29.10.2021 r. PDFInterpelacja.pdf (87,34KB) PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (357,17KB)
03.05.2021 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotyczy budynku po byłym Posterunku Policji w Miedźnie przy ul. Słonecznej 1 17.05.2021 r.

PDFIntepelacja.pdf (145,26KB)

PDFZałączniki - zdjęcia.pdf (834,21KB)

PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (142,08KB)
21.04.2021 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego

Interpelacja dotyczy sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i przebiegiem szczepień w powiecie kłobuckim

05.05.2021 r. PDFInterpelacja.pdf (319,92KB) PDFOdpowiedź na interpelację z dnia 20.04.2021r.pdf (695,28KB)
30.03.2021 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotyczy uprzątnięcia zaśmieconych poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Miedźno i Popów 13.04.2021 r. PDFInterpelacja.pdf (230,68KB)
PDF1- zdjęcia.pdf (430,89KB)
PDF2- zdjęcia.pdf (566,52KB)
 
PDFOdpowiedź na interpelację z dnia 29.03.2021 r.pdf (160,93KB)
08.03.2021 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca niezabezpieczonych studzienek ulicznych w miejscowości Wapiennik, gmina Miedźno 22.03.2021 r. PDFInterpelacja.pdf (1,11MB) PDFodpowiedź na interpelację z dn. 08.03.2021r..pdf (139,00KB)
05.03.2021 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca nieodśnieżonych przejść dla pieszych w "Akcji Zima" 19.03.2021 r. PDFInterpelacja.pdf (1,70MB) PDFOr.0003.3.2021.IX - Odpowiedź A. Związek.pdf (254,81KB)

02.02.2021 r.

23.02.2021 r.

Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca wykonania dodatkowego oznakowania na skrzyżowaniu drogi powiatowej DP 2021S i 2023S wm. Mokra 16.02.2021 r.

PDFInterpelacja.pdf (237,94KB)

PDFInterpelacja nr 2.pdf (195,62KB)

PDFUzupełnienie odpowiedzi na interpelację Radnej Agnieszki Związek z dnia 02.02.2021 r.pdf (196,02KB)

PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (275,96KB)

PDFmapka nr 1.pdf (155,30KB)

PDFmapka nr 2.pdf (199,66KB)

JPEGzdjęcie nr 1.jpeg (88,21KB)

JPEGzdjęcie nr 2.jpeg (109,02KB)

JPEGzdjęcie nr 3.jpeg (78,25KB)

JPEGzdjęcie nr 4.jpeg (94,24KB)

JPEGzdjęcie nr 5.jpeg (254,63KB)

JPEGzdjęcie nr 6.jpeg (77,98KB)

JPEGzdjęcie nr 7.jpeg (165,29KB)

JPEGzdjęcie nr 8.jpeg (153,28KB)

11.01.2021 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca  zanieczyszczenia powietrza podczas produkcji pelletu ze słomy 25.01.2021 r. PDFInterpelacja.pdf (178,92KB) PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (701,63KB)
03.11.2020 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych 17.11.2020 r. PDFInterpelacja.pdf (222,52KB) PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (1,63MB)
28.10.2020 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca wskazania działań podjętych przez PK w zakresie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny 12.11.2020 r. PDFInterpelacja 28.10.2020.pdf (191,33KB) PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (1,03MB)
03.09.2020 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca braku możliwości dojazdu młodzieży na zajęcia lekcyjne 17.09.2020 r.

PDFInterpelacja.pdf (206,31KB)

PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (189,94KB)

PDFKursy realizowane przez PKS Częstochowa od 01.09.2020 r.pdf (1,24MB)

07.08.2020 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca wydatków na promocję Powiatu Kłobuckiego 27.08.2020 r.

PDFInterpelacja - 08.09.2020 r.pdf (153,74KB)

PDFInterpelacja.pdf (270,94KB)

PDFOdpowiedź na interpelację z dnia 08.09.2020 r.pdf (140,35KB)
ZIP1 - załączniki.zip (24,12MB)
ZIP2 - załączniki.zip (20,19MB)

PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (314,63KB)

24.06.2020 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr DP  S2026 od drogi wojewódzkiej DW 491 do drogi powiatowej DP S2027 w miejscowości Władysławów 10.07.2020 r. PDFInterpelacja.pdf (169,62KB) PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (268,56KB)
24.06.2020 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca przebudowy ul. Leśnej w miejscowości Miedźno w kierunku miejscowości Borowa (DP S 2027) 10.07.2020 r. PDFInterpelacja.pdf (470,82KB) PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (220,40KB)
28.05.2020 r. Agnieszka Związek - Radna Powiatu Kłobuckiego Interpelacja dotycząca drogi powiatowej Nr 1026 S Nowa Wieś - Ostrowy nad Okszą 11.06.2020 r. PDFInterpelacja.pdf (518,68KB) PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (241,49KB)