Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok

- Uchwała Nr 4200/VII/20/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o planowanej kwoty długu Powiatu Kłobuckiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (PDFUchwała Nr 4200_VII_20_2021.pdf (487,37KB))

- Uchwała Nr 4200/VII/19/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 4200_VII_19_2021.pdf (724,07KB))

- PDFUchwała nr 140_XVI_2020 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok.pdf (4,84MB)

- PDFUchwała nr 139_XVI_2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2021-2031.pdf (3,14MB)

- Uchwała Nr 4200/VII/164/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2021 - 2031 (PDFUchwała Nr 4200_VII_164_2020.pdf (588,46KB))

- Uchwała Nr 4200/VII/163/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 4200_VII_163_2020.pdf (618,06KB))

- Uchwała Nr 4200/VII/162/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem (PDFUchwała Nr 4200_VII_162_2020.pdf (485,36KB))

- Uchwała Nr 523/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (Uchwała Nr 523_2020.pdf)

- Uchwała Nr 522/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 (Uchwała Nr 522_2020.pdf)