Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu - 2021 rok

Uchwały Zarządu Powiatu - VI kadencja: 2021 rok

 

- Uchwała Nr 848/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 848_2021.pdf (82,54KB))

- Uchwała Nr 847/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 847_2021.pdf (94,55KB))

- Uchwała Nr 846/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego na rzecz Domu Dziecka w Kłobucku (PDFUchwała Nr 846_2021.pdf (109,51KB))

- Uchwała Nr 845/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (PDFUchwała Nr 845_2021.pdf (84,42KB))

- Uchwała Nr 844/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego na rzecz Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 844_2021.pdf (80,53KB))

- Uchwała Nr 843/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego na rzecz Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 843_2021.pdf (107,61KB))

- Uchwała Nr 842/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 842_2021.pdf (244,79KB))

- Uchwała Nr 841/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 841_2021.pdf (370,03KB))

- Uchwała Nr 840/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 840_2021.pdf (406,45KB))

- Uchwała Nr 839/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 839_2021.pdf (195,57KB))

- Uchwała Nr 838/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck (PDFUchwała Nr 838_2021.pdf (118,14KB))

- Uchwała Nr 837/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu Programu współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 837_2021.pdf (85,39KB))

- Uchwała Nr 836/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 836_2021.pdf (272,61KB))

- Uchwała Nr 835/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 835_2021.pdf (166,04KB))

- Uchwała Nr 834/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 834_2021.pdf (756,06KB))

- Uchwała Nr 833/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 (PDFUchwała Nr 833_2021.pdf (298,32KB))

- Uchwała Nr 832/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia wskaźnika zadłużenia Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 832_2021.pdf (58,41KB))

- Uchwała Nr 831/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach na 2022 rok (PDFUchwała Nr 831_2021.pdf (464,39KB))

- Uchwała Nr 830/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przekazania ruchomości będące własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 830_2021.pdf (85,40KB))

- Uchwała Nr 829/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Brzezinach (PDFUchwała Nr 829_2021.pdf (77,25KB))

- Uchwała Nr 828/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 828_2021.pdf (434,74KB))

- Uchwała Nr 827/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 827_2021.pdf (459,04KB))

- Uchwała Nr 826/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 826_2021.pdf (488,15KB))

- Uchwała Nr 825/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 825_2021.pdf (841,34KB))

- Uchwała Nr 824/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 824_2021.pdf (408,03KB))

- Uchwała Nr 823/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 823_2021.pdf (227,81KB))

- Uchwała Nr 822/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 grudnia 2021 roku zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 822_2021.pdf (199,87KB))

- Uchwała Nr 821/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 821_2021.pdf (826,31KB))

- Uchwała Nr 820/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 820_2021.pdf (1,14MB))

- Uchwała Nr 819/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 3 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 819_2021.pdf (273,90KB))

- Uchwała Nr 818/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pod nazwą „Budowa gazociągu śr.c Ø450PE relacji SRP Blachownia – Wręczyca Wielka - Kłobuck (PDFUchwała Nr 818_2021.pdf (75,85KB))

- Uchwała Nr 817/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 817_2021.pdf (62,01KB))

- Uchwała Nr 816/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w powiecie kłobuckim w 2022 roku (PDFUchwała Nr 816_2021.pdf (97,14KB))

- Uchwała Nr 815/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 listopada 2021 roku zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 815_2021.pdf (294,12KB))

- Uchwała Nr 814/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 814_2021.pdf (172,74KB))

- Uchwała Nr 813/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku do podejmowania działań w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 „Aktywna tablica” (PDFUchwała Nr 813_2021.pdf (156,76KB))

- Uchwała Nr 812/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku do podejmowania działań w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 „Aktywna tablica” (PDFUchwała Nr 812_2021.pdf (150,77KB))

- Uchwała Nr 811/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 811_2021.pdf (669,48KB))

- Uchwała Nr 810/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 810_2021.pdf (1,37MB))

- Uchwała Nr 809/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 809_2021.pdf (176,82KB))

- Uchwała Nr 808/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie powiatową nieruchomością na cele budowlane (PDFUchwała Nr 808_2021.pdf (454,14KB))

- Uchwała Nr 807/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 807_2021.pdf (115,53KB))

- Uchwała Nr 806/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania zleconego przez Powiat Kłobucki organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej (PDFUchwała Nr 806_2021.pdf (470,34KB))

- Uchwała Nr 805/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku do składania oświadczeń woli w zakresie zawierania porozumień (PDFUchwała Nr 805_2021.pdf (123,50KB))

- Uchwała Nr 804/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 804_2021.pdf (1,78MB))

- Uchwała Nr 803/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 803_2021.pdf (2,53MB))

- Uchwała Nr 802/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 802_2021.pdf (815,24KB))

- Uchwała Nr 801/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu (PDFUchwała Nr 801_2021.pdf (68,49KB))

- Uchwała Nr 800/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu (PDFUchwała Nr 800_2021.pdf (64,60KB))

- Uchwała Nr 799/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 799_2021.pdf (5,10MB))

- Uchwała Nr 798/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 (PDFUchwała Nr 798_2021.pdf (1,32MB))

- Uchwała Nr 797/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu: "Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok" (PDFUchwała Nr 797_2021.pdf (81,18KB))

- Uchwała Nr 796/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku nagrody rocznej za 2020 rok (PDFUchwała Nr 796_2021.pdf (49,42KB))

- Uchwała Nr 795/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego na rzecz Towarzystwa Patriotycznego „Kresy” organizującego pomoc Polakom na dawnych Kresach Wschodnich (PDFUchwała Nr 795_2021.pdf (83,38KB))

- Uchwała Nr 794/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przekazania na rzecz Grupy Terenowej Społecznej Straży Rybackiej działającej przy Kole Polskiego Związku Wędkarskiego w Starokrzepicach ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 794_2021.pdf (104,39KB))

- Uchwała Nr 793/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” (PDFUchwała Nr 793_2021.pdf (997,00KB))

- Uchwała Nr 792/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę wiaty składu opałowego przy Zespole Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 792_2021.pdf (69,73KB))

- Uchwała Nr 791/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie przetargowym gabinetu lekarskiego usytuowanego w budynku Poradni Ogólnej Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 791_2021.pdf (71,18KB))

- Uchwała Nr 790/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie przetargowym gabinetu lekarskiego usytuowanego w budynku ośrodka zdrowia we Wręczycy Wielkiej (PDFUchwała Nr 790_2021.pdf (76,36KB))

- Uchwała Nr 789/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie przetargowym pomieszczenia usytuowanego w budynku ośrodka zdrowia we Wręczycy Wielkiej (PDFUchwała Nr 789_2021.pdf (77,71KB))

- Uchwała Nr 788/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 788_2021.pdf (77,85KB))

- Uchwała Nr 787/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren oraz umieszczenie gazociągu średniego ciśnienia przed ustanowieniem służebności przesyłu (PDFUchwała Nr 787_2021.pdf (204,01KB))

- Uchwała Nr 786/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie powiatową nieruchomością na cele budowlane (PDFUchwała Nr 786_2021.pdf (342,76KB))

- Uchwała Nr 785/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie powiatową nieruchomością na cele budowlane (PDFUchwała Nr 785_2021.pdf (285,04KB))

- Uchwała Nr 784/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji o warunkach zabudowy (PDFUchwała Nr 784_2021.pdf (68,27KB))

- Uchwała Nr 783/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 783_2021.pdf (150,61KB))

- Uchwała Nr 782/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 782_2021.pdf (662,15KB))

- Uchwała Nr 781/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 781_2021.pdf (920,92KB))

- Uchwała Nr 780/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 780_2021.pdf (81,13KB))

- Uchwała Nr 779/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 października 2021 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych na rzecz Gminy Opatów (PDFUchwała Nr 779_2021.pdf (119,54KB))

- Uchwała Nr 778/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 778_2021.pdf (192,01KB))

- Uchwała Nr 777/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w powiecie kłobuckim w 2022 rok (PDFUchwała Nr 777_2021.pdf (2,24MB))

- Uchwała Nr 776/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 października 2021 roku w sprawie mienia ruchomego Powiatu Kłobuckiego będącego w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 776_2021.pdf (846,61KB))

- Uchwała Nr 775/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 775_2021.pdf (210,25KB))

- Uchwała Nr 774/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 774_2021.pdf (1,59MB))

- Uchwała Nr 773/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 773_2021.pdf (1,40MB))

- Uchwała Nr 772/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 772_2021.pdf (1,58MB))

- Uchwała Nr 771/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usunietych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 771_2021.pdf (787,78KB))

- Uchwała Nr 770/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (Uchwała Nr 770_2021.pdf)

- Uchwała Nr 769/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (Uchwała Nr 769_2021.pdf)

- Uchwała Nr 768/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 października 2021 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (Uchwała Nr 768_2021.pdf)

- Uchwała Nr 767/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (Uchwała Nr 767_2021.pdf)

- Uchwała Nr 766/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (Uchwała Nr 766_2021.pdf)

- Uchwała Nr 765/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (Uchwała Nr 765_2021.pdf)

- Uchwała Nr 764/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały zmieniającej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Uchwała Nr 764_2021.pdf)

- Uchwała Nr 763/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 763_2021.pdf (2,24MB))

- Uchwała Nr 762/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 762_2021.pdf (2,89MB))

- Uchwała Nr 761/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 września 2021 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 761_2021.pdf (137,85KB))

- Uchwała Nr 760/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie powiatową nieruchomością na cele budowlane (PDFUchwała Nr 760_2021.pdf (154,70KB))

- Uchwała Nr 759/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie powiatową nieruchomością na cele budowlane (PDFUchwała Nr 759_2021.pdf (173,38KB))

- Uchwała Nr 758/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części powierzchni korytarza szkolnego oraz części świetlicy szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku z przeznaczeniem pod automaty spożywcze (PDFUchwała Nr 758_2021.pdf (207,18KB))

- Uchwała Nr 757/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości przy Ośrodku Zdrowia w Lipiu z przeznaczeniem na dwa garaże (PDFUchwała Nr 757_2021.pdf (162,71KB))

- Uchwała Nr 756/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 756_2021.pdf (695,48KB))

- Uchwała Nr 755/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 755_2021.pdf (2,44MB))

- Uchwała Nr 754/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 września 2021 roku w sprawie przyznania stypendium studentce uczelni medycznej kierunku lekarskiego (PDFUchwała Nr 754_2021.pdf (412,41KB))

- Uchwała Nr 753/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 września 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 753_2021.pdf (272,94KB))

- Uchwała Nr 752/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 września 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 752_2021.pdf (271,98KB))

- Uchwała Nr 751/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 września 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 751_2021.pdf (273,68KB))

- Uchwała Nr 750/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 września 2021 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 750_2021.pdf (144,41KB))

- Uchwała Nr 749/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 września 2021 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 749_2021.pdf (143,38KB))

- Uchwała Nr 748/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 września 2021 roku w sprawie pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg gminnych i zaliczenia do kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu Alei Pokoju na odcinku od ronda Reagana do ronda Szwejkowskiego oraz ulicy Korfantego od ronda Szwejkowskiego do pętli autobusowej (skwer Lotników) działka Nr 16/39 na terenie miasta Częstochowy (PDFUchwała Nr 748_2021.pdf (171,53KB))

- Uchwała Nr 747/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 września 2021 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Panki, gminy Panki (PDFUchwała Nr 747_2021.pdf (128,61KB))

- Uchwała Nr 746/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren oraz umieszczenie gazociągu średniego ciśnienia (PDFUchwała Nr 746_2021.pdf (556,84KB))

- Uchwała Nr 745/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 września 2021 roku w sprawie użyczenia pomieszczenia usytuowanego w budynku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A w Kłobucku stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 745_2021.pdf (155,41KB))

- Uchwała Nr 744/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren oraz umieszczenie gazociągu średniego ciśnienia i ustanowieniem służebności przesyłu (PDFUchwała Nr 744_2021.pdf (178,28KB))

- Uchwała Nr 743/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 743_2021.pdf (1,37MB))

- Uchwała Nr 742/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 742_2021.pdf (2,61MB))

- Uchwała Nr 741/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 741_2021.pdf (148,07KB))

- Uchwała Nr 740/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 740_2021.pdf (145,26KB))

- Uchwała Nr 739/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczycy Wielkiej ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 739_2021.pdf (149,19KB))

- Uchwała Nr 738/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń Zespołu Szkół w Krzepicach z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego (PDFUchwała Nr 738_2021.pdf (178,24KB))

- Uchwała Nr 737/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 737_2021.pdf (151,23KB))

- Uchwała Nr 736/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2021 roku” (PDFUchwała Nr 736_2021.pdf (1,78MB))

- Uchwała Nr 735/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2021 – 2031, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć” (PDFUchwała Nr 735_2021.pdf (2,33MB))

- Uchwała Nr 734/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2021 roku” (PDFUchwała Nr 734_2021.pdf (15,10MB))

- Uchwała Nr 733/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Kłobuckim (PDFUchwała Nr 733_2021.pdf (2,58MB))

- Uchwała Nr 732/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok (PDFUchwała Nr 732_2021.pdf (1,38MB))

- Uchwała Nr 731/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 731_2021.pdf (2,13MB))

- Uchwała Nr 730/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie wydania opinii do projektu pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej (PDFUchwała Nr 730_2021.pdf (140,20KB))

- Uchwała Nr 729/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 729_2021.pdf (137,54KB))

- Decyzja Nr 728/2021 Zarządu powiatu Kłobuckiego z dnia 13 sierpnia 2021 roku o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, oznaczoną jako działka nr 1116/2 o pow. 0,4893 ha obręb Starokrzepice (PDFDecyzja Nr 728_2021.pdf (700,94KB))

- Uchwała Nr 727/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu garażu usytuowanego na terenie ośrodka zdrowia w Parzymiechach (PDFUchwała Nr 727_2021.pdf (185,29KB))

- Uchwała Nr 726/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej i ustalenie przebiegu ul. Warszawskiej na odcinku od alei Wojska Polskiego do alei Jana Pawła II na terenie miasta Częstochowy (PDFUchwała Nr 726_2021.pdf (142,66KB))

- Uchwała Nr 725/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 lipca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (PDFUchwała Nr 725_2021.pdf (158,10KB))

- Uchwała Nr 724/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 724_2021.pdf (390,85KB))

- Uchwała Nr 723/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia i podpisania bilansu skonsolidowanego Powiatu Kłobuckiego za 2020 rok (PDFUchwała Nr 723_2021.pdf (625,55KB))

- Uchwała Nr 722/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 722_2021.pdf (751,40KB))

- Uchwała Nr 721/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 721_2021.pdf (2,41MB))

- Uchwała Nr 720/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku z przeznaczeniem na prowadzenie wykładów w zakresie szkolenia kierowców (PDFUchwała Nr 720_2021.pdf (170,72KB))

- Uchwała Nr 719/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 719_2021.pdf (859,37KB))

- Uchwała Nr 718/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 718_2021.pdf (1,52MB))

- Uchwała Nr 717/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 717_2021.pdf (138,61KB))

- Uchwała Nr 716/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie upoważnienia Starosty Kłobuckiego do reprezentacji Powiatu (PDFUchwała Nr 716_2021.pdf (134,79KB))

- Uchwała Nr 715/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lelity w gminie Popów” (PDFUchwała Nr 715_2021.pdf (151,80KB))

- Uchwała Nr 714/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 714_2021.pdf (554,90KB))

- Uchwała Nr 713/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 713_2021.pdf (1,98MB))

- Uchwała Nr 712/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przekazania na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach części gruntu będącego własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 712_2021.pdf (167,17KB))

- Uchwała Nr 711/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie powiatowymi nieruchomościami na cele budowlane (PDFUchwała Nr 711_2021.pdf (495,95KB))

- Uchwała Nr 710/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 710_2021.pdf (674,32KB))

- Uchwała Nr 709/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 709_2021.pdf (667,37KB))

- Uchwała Nr 708/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 708_2021.pdf (676,27KB))

- Uchwała Nr 707/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 707_2021.pdf (688,12KB))

- Uchwała Nr 706/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 706_2021.pdf (684,94KB))

- Uchwała Nr 705/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 705_2021.pdf (688,57KB))

- Uchwała Nr 704/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 704_2021.pdf (267,39KB))

- Uchwała Nr 703/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 703_2021.pdf (574,94KB))

- Uchwała Nr 702/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie aktualizacji "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kłobuckiego" (PDFUchwała Nr 702_2021.pdf (198,84KB))

- Uchwała Nr 701/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (PDFUchwała Nr 701_2021.pdf (179,68KB))

- Uchwała Nr 700/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 700_2021.pdf (1,06MB))

- Uchwała Nr 699/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 699_2021.pdf (2,60MB))

- Uchwała Nr 698/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń Zespołu Szkół nr 3 z przeznaczeniem na funkcjonowanie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PDFUchwała Nr 698_2021.pdf (155,92KB))

- Uchwała Nr 697/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zaliczenia ul. Wspólnej w Libidzy, do kategorii dróg gminnych w przebiegu od skrzyżowania z drogą krajową DK-43 do granic działek 1120/2, 690/1 i 1121/1 obręb Libidza (PDFUchwała Nr 697_2021.pdf (147,07KB))

- Uchwała Nr 696/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Programów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (PDFUchwała Nr 696_2021.pdf (4,14MB))

- Uchwała Nr 695/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach na 2021 rok (PDFUchwała Nr 695_2021.pdf (1,29MB))

- Uchwała Nr 694/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (PDFUchwała Nr 694_2021.pdf (986,18KB))

- Uchwała Nr 693/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie przyznania nagrody Powiatu Kłobuckiego w dziedzinie kultury (PDFUchwała Nr 693_2021.pdf (130,76KB))

- Uchwała Nr 692/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w 2021 roku (PDFUchwała Nr 692_2021.pdf (256,97KB))

- Uchwała Nr 691/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 691_2021.pdf (86,42KB))

- Uchwała Nr 690/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 690_2021.pdf (92,60KB))

- Uchwała Nr 689/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 689_2021.pdf (133,76KB))

- Uchwała Nr 688/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację poprzez złomowanie, samochodu osobowego Daewoo/FSO Nubira – środka trwałego pozostającego na wyposażeniu Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 688_2021.pdf (133,27KB))

- Uchwała Nr 687/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Panki, gmina Panki (PDFUchwała Nr 687_2021.pdf (142,12KB))

- Uchwała Nr 686/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2020 rok (PDFUchwała Nr 686_2021.pdf (2,43MB))

- Uchwała Nr 685/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 685_2021.pdf (459,98KB))

- Uchwała Nr 684/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 684_2021.pdf (951,45KB))

- Uchwała Nr 683/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 683_2021.pdf (451,44KB))

- Uchwała Nr 682/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady powiatu Kłobuckiego w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kłobuckiego” (PDFUchwała Nr 682_2021.pdf (2,03MB))

- Uchwała Nr 681/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Kłobuckiego za 2020 rok (PDFUchwała Nr 681_2021.pdf (19,19MB))

- Uchwała Nr 680/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Wilkowiecku (PDFUchwała Nr 680_2021.pdf (174,70KB))

- Uchwała Nr 679/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie ograniczenia wykonywania prawa użytkowania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 679_2021.pdf (160,24KB))

- Uchwała Nr 678/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie przetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 678_2021.pdf (176,34KB))

- Uchwała Nr 677/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 677_2021.pdf (185,70KB))

- Uchwała Nr 676/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 676_2021.pdf (35,35MB))

- Uchwała Nr 675/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 675_2021.pdf (644,83KB))

- Uchwała Nr 674/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 674_2021.pdf (1,12MB))

- Uchwała Nr 673/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2020 (PDFUchwała Nr 673_2021.pdf (275,96KB))

- Uchwała Nr 672/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 672_2021.pdf (242,61KB))

- Uchwała Nr 671/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej i ustalenia przebiegu ul. Warszawskiej na odcinku od alei Wojska Polskiego do alei Jana Pawła II na terenie Częstochowy (PDFUchwała Nr 671_2021.pdf (131,18KB))

- Uchwała Nr 670/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 670_2021.pdf (404,75KB))

- Uchwała Nr 669/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 669_2021.pdf (1,15MB))

- Uchwała Nr 668/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kłobuckim (PDFUchwała Nr 668_2021.pdf (5,34MB))

- Uchwała Nr 667/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego (PDFUchwała Nr 667_2021.pdf (642,51KB))

- Uchwała Nr 666/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku aktywów trwałych PDFUchwała Nr 666_2021.pdf (151,92KB)()

- Uchwała Nr 665/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie uzgodnienia projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Miedźno – tereny położone na wschód od drogi wojewódzkiej 491 (PDFUchwała Nr 665_2021.pdf (152,73KB))

- Uchwała Nr 664/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie ograniczenia wykonywania prawa użytkowania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 664_2021.pdf (170,84KB))

- Uchwała Nr 663/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej przebudowy linii kolejowej nr 131 od km 66,800 do km 111,075, w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury (PDFUchwała Nr 663_2021.pdf (150,80KB))

- Uchwała Nr 662/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2021 roku (PDFUchwała Nr 662_2021.pdf (213,71KB))

- Uchwała Nr 661/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół N 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 661_2021.pdf (131,54KB))

- Uchwała Nr 660/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 660_2021.pdf (767,28KB))

- Uchwała Nr 659/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego  na 2021 rok (PDFUchwała Nr 659_2021.pdf (1,85MB))

- Uchwała Nr 658/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie udzielenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 658_2021.pdf (169,57KB))

- Uchwała Nr 657/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 657_2021.pdf (381,47KB))

- Uchwała Nr 656/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 656_2021.pdf (383,04KB))

- Uchwała Nr 655/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 655_2021.pdf (224,27KB))

- Uchwała Nr 654/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 654_2021.pdf (274,45KB))

- Uchwała Nr 653/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie powiatową nieruchomością na cele budowlane (PDFUchwała Nr 653_2021.pdf (450,17KB))

- Uchwała Nr 652/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie powiatową nieruchomością na cele budowlane (PDFUchwała Nr 652_2021.pdf (416,52KB))

- Uchwała Nr 651/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 651_2021.pdf (137,61KB))

- Uchwała Nr 650/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 650_2021.pdf (552,43KB))

- Uchwała Nr 649/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 649_2021.pdf (1,17MB))

- Uchwała Nr 648/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 648_2021.pdf (167,93KB))

- Uchwała Nr 647/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 11 znajdującego się w budynku położonym przy ul. A. Ryły 24A w Krzepicach (PDFUchwała Nr 647_2021.pdf (157,10KB))

- Uchwała Nr 646/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2021 roku (PDFUchwała Nr 646_2021.pdf (815,99KB))

- Uchwała Nr 645/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 645_2021.pdf (141,67KB))

- Uchwała Nr 644/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyznania nagrody Powiatu Kłobuckiego w dziedzinie kultury (PDFUchwała Nr 644_2021.pdf (131,25KB))

- Uchwała Nr 643/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2020 rok (PDFUchwała Nr 643_2021.pdf (3,83MB))

- Uchwała Nr 642/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2020 rok (PDFUchwała Nr 642_2021.pdf (4,37MB))

- Uchwała Nr 641/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2020 rok (PDFUchwała Nr 641_2021.pdf (522,72KB))

- Uchwała Nr 640/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2020 rok (PDFUchwała Nr 640_2021.pdf (18,28MB))

- Uchwała Nr 639/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 639_2021.pdf (725,55KB))

- Uchwała Nr 638/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 638_2021.pdf (490,27KB))

- Uchwała Nr 637/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 637_2021.pdf (407,21KB))

- Uchwała Nr 636/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zaopiniowania zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej 656025 S ul. Ogrodowa z Miedźnie, gm. Miedźno (PDFUchwała Nr 636_2021.pdf (126,84KB))

- Uchwała Nr 635/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kalei (PDFUchwała Nr 635_2021.pdf (127,20KB))

- Uchwała Nr 634/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia na rzecz Powiatu Kłobuckiego ruchomości będącej własnością Kuratorium Oświaty w Katowicach (PDFUchwała Nr 634_2021.pdf (127,66KB))

- Uchwała Nr 633/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 633_2021.pdf (138,29KB))

- Uchwała Nr 632/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 632_2021.pdf (138,78KB))

- Uchwała Nr 631/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 631_2021.pdf (138,65KB))

- Uchwała Nr 630/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 630_2021.pdf (138,03KB))

- Uchwała Nr 629/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 629_2021.pdf (136,27KB))

- Uchwała Nr 628/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 628_2021.pdf (139,95KB))

- Uchwała Nr 627/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 627_2021.pdf (140,43KB))

- Uchwała Nr 626/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 626_2021.pdf (139,37KB))

- Uchwała Nr 625/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 625_2021.pdf (137,27KB))

- Uchwała Nr 624/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 624_2021.pdf (138,16KB))

- Uchwała Nr 623/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 623_2021.pdf (138,62KB))

- Uchwała Nr 622/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 622_2021.pdf (138,93KB))

- Uchwała Nr 621/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 621_2021.pdf (135,40KB))

- Uchwała Nr 620/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 620_2021.pdf (136,41KB))

- Uchwała Nr 619/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 619_2021.pdf (136,12KB))

- Uchwała Nr 618/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 618_2021.pdf (139,70KB))

- Uchwała Nr 617/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 617_2021.pdf (138,16KB))

- Uchwała Nr 616/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 616_2021.pdf (137,67KB))

- Uchwała Nr 615/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 615_2021.pdf (139,67KB))

- Uchwała Nr 614/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 614_2021.pdf (139,50KB))

- Uchwała Nr 613/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 613_2021.pdf (137,22KB))

- Uchwała Nr 612/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 612_2021.pdf (138,24KB))

- Uchwała Nr 611/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 611_2021.pdf (137,22KB))

- Uchwała Nr 610/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok  (PDFUchwała Nr 610_2021.pdf (443,98KB))

- Uchwała Nr 609/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 609_2021.pdf (482,64KB))

- Uchwała Nr 608/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie wydania opinii do zaplanowanego przez gminę Miedźno zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Sosnowej w miejscowości Miedźno” (PDFUchwała Nr 608_2021.pdf (159,66KB))

- Uchwała Nr 607/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 607_2021.pdf (126,57KB))

- Uchwała Nr 606/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej znajdującej się w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 606_2021.pdf (499,83KB))

- Uchwała Nr 605/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie udzielenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 605_2021.pdf (174,81KB))

- Uchwała Nr 604/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 604_2021.pdf (206,68KB))

- Uchwała Nr 603/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg na 2021 rok (PDFUchwała Nr 603_2021.pdf (202,90KB))

- Uchwała Nr 602/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 602_2021.pdf (192,67KB))

- Uchwała Nr 601/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 601_2021.pdf (262,10KB))

- Uchwała Nr 600/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 600_2021.pdf (197,40KB))

- Uchwała Nr 599/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 599_2021.pdf (499,40KB))

- Uchwała Nr 598/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 lutego 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 598_2021.pdf (241,75KB))

- Uchwała Nr 597/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 lutego 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom powiatu (PDFUchwała Nr 597_2021.pdf (178,73KB))

- Uchwała Nr 596/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu (PDFUchwała Nr 596_2021.pdf (205,83KB))

- Uchwała Nr 595/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. Ignacego Skorupki 46, 42-100 Kłobuck (PDFUchwała Nr 595_2021.pdf (1,57MB))

- Uchwała Nr 594/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej opiniującej oferty oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji (PDFUchwała Nr 594_2021.pdf (838,12KB))

- Uchwała Nr 593/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (PDFUchwała Nr 593_2021.pdf (932,13KB))

- Uchwała Nr 592/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 592_2021.pdf (247,10KB))

- Uchwała Nr 591/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 591_2021.pdf (266,47KB))

- Uchwała Nr 590/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 590_2021.pdf (344,16KB))

- Uchwała Nr 589/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 589_2021.pdf (132,10KB))

- Uchwała Nr 588/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 564/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 05.01.2021 r. w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 588_2021.pdf (141,01KB))

- Uchwała Nr 587/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie przekazania na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 587_2021.pdf (143,91KB))

- Uchwała Nr 586/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (PDFUchwała Nr 586_2021.pdf (144,81KB))

- Uchwała Nr 585/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie przekazania na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach mienia oraz ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 585_2021.pdf (1,75MB))

- Uchwała Nr 584/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 584_2021.pdf (150,04KB))

- Uchwała Nr 583/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu (PDFUchwała Nr 583_2021.pdf (591,54KB))

- Uchwała Nr 582/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 582_2021.pdf (179,62KB))

- Uchwała Nr 581/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 581_2021.pdf (174,94KB))

- Uchwała Nr 580/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii do zaplanowanego przez gminę Popów zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Piwnej w miejscowości Zawady” (PDFUchwała Nr 580_2021.pdf (164,71KB))

- Uchwała Nr 579/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (PDFUchwała Nr 579_2021.pdf (141,63KB))

- Uchwała Nr 578/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 578_2021.pdf (409,08KB))

- Uchwała Nr 577/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 577_2021.pdf (1,66MB))

- Uchwała Nr 576/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 576_2021.pdf (333,94KB))

- Uchwała Nr 575/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (PDFUchwała Nr 575_2021.pdf (1,51MB))

- Uchwała Nr 574/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 574_2021.pdf (337,66KB))

- Uchwała Nr 573/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 573_2021.pdf (325,08KB))

- Uchwała Nr 572/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom powiatu (PDFUchwała Nr 572_2021.pdf (161,12KB))

- Uchwała Nr 571/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie określenia zasad gospodarki finansowej jednostek Powiatu na 2021 rok (PDFUchwała Nr 571_2021.pdf (162,83KB))

- Uchwała Nr 570/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok (PDFUchwała Nr 570_2021.pdf (2,07MB))

- Uchwała Nr 569/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2021 rok (PDFUchwała Nr 569_2021.pdf (509,54KB))

- Uchwała Nr 568/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 568_2021.pdf (1,19MB))

- Uchwała Nr 567/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 42/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia znajdującego się w budynku przy ul. Ks.I.Skorupki 46A w Kłobucku (PDFUchwała Nr 567_2021.pdf (153,59KB))

- Uchwała Nr 566/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 566_2021.pdf (258,53KB))

- Uchwała Nr 565/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 stycznia 2021 roku zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 565_2021.pdf (889,43KB))

- Uchwała Nr 564/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 564_2021.pdf (137,22KB))

- Uchwała Nr 563/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (PDFUchwała Nr 563_2021.pdf (1,50MB))