Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.5.026.2021.G z dnia 4 października 2021 roku

OBWIESZCZENIE

Starosty Kłobuckiego

AB.673.5.026.2021.G z dnia 4 października 2021 r.

 

 

            Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 1363 ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst opublikowany w Dz. U  z 2021 r. poz.735 ze zm.)  

 

z a w i a d a m i a   s i ę,

 

że na wniosek Gminy Popów, wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn: „rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lelity w gminie Popów”

 

Wniosek o wydanie decyzji dotyczy działek:

oznaczonych przed podziałem nr ewid.: 20/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29 – obręb Lelity; a oznaczonych po podziale nr ewid.: 20/3, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1 – obręb Lelity,

- niepodlegających  podziałowi: 58 – obręb Lelity,

- na działkach, z których korzystanie będzie ograniczone, zgodnie z art. 11 f ust.1 pkt. 8: 24/2obręb Lelity.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst opublikowany w Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   

Wobec powyższego, informuje się wszystkie zainteresowane osoby prawne i fizyczne, o możliwości przeglądania akt oraz składania w przedmiotowej sprawie uwag i wniosków w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana  Pawła II nr 13 (pok. 113 II piętro) w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

Starosta Powiatu Kłobuckiego

      /-/   Henryk Kiepura