Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok

- Uchwała Nr 195/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku (PDFUchwała Nr 195_XXIII_2021.pdf (1,58MB))

- Uchwała Nr 194/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku (PDFUchwała Nr 194_XXIII_2021.pdf (1,12MB))

- Uchwała Nr 4200/VII/44/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2022 Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 4200_VII_45_2022.pdf (891,92KB))

- Uchwała Nr 4200/VII/45/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kłobuckiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (PDFUchwała Nr 4200_VII_44_2022.pdf (546,49KB))

- Uchwała Nr 799/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (Uchwała Nr 799_2021.pdf)

- Uchwała Nr 798/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 (Uchwała Nr 798_2021.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VII/176/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego projekcie uchwały (PDFOpinia RIO 176.pdf (840,24KB))

- Uchwała Nr 4200/VII/175/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Powiatu Kłobuckiego (PDFOpinia RIO 175.pdf (635,14KB))

- Uchwała Nr 4200/VII/174/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem (PDFOpinia RIO 174.pdf (618,47KB))