Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia budowlane - 2022 rok

Informacja dot. zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b, 19a Prawa budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

 

 

Nr zgłoszenia/

 data wpływu

 

DORĘCZENIE ZGŁOSZENIA

WNIESIENIE SPRZECIWU /data/

INFORMACJA
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

UWAGI

 

Imię i nazwisko/Nazwa inwestora

Adres inwestycji

Opis projektowanego obiektu

28486/22

09.12.2022 r.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Krzepice, ul. Częstochowska, ul. Szkolna, dz. nr ewid. 1641/9, 1510, 1509

Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu na potrzeby budynku handlowego

   

Wniosek wycofano

27.12.2022 r.

 27992/22

05.12.2022 r.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Krzepice, ul. Magreta, Dąbrowskiego

dz. nr ewid. 719/1, 719/2, 757

Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do zakładu produkcyjnego

  Nie wniesiono sprzeciwu 27.12.2022 r.  

27991/22

22.11.2022 r.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Krzepice,

ul. Ks. Muznerowskiego

dz. nr ewid. 2311

Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego

  Nie wniesiono sprzeciwu 27.12.2022 r.  

26200/22

22.11.2022 r.
Gmina Miedźno Ostrowy, ul. Krótka, ul. Kasztanowa, dz. nr ewid. 282, 289, 1064, 1065, 1083, 1072/1, 1072/2 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego   Nie wniesiono sprzeciwu 13.12.2022 r.  

26153/22

21.11.2022 r.
Gmina Miedźno

Ostrowy, ul. Zakładowa

dz. nr ewid. 1655/2, 1676, 1606, 1674, 1587, 1586

Mazówki dz. nr ewid. 651/1, 651/2
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego   Nie wniesiono sprzeciwu 12.12.2022 r.  

 25567/22

14.11.2022 r. 
Gmina Miedźno

Ostrowy ul. Piaskowa, ul. Kocińska, ul. Topolowa gm. Miedźno

dz. nr ewid. 1690, 1694, 1701, 1739, 1741, 1700, 1701, 2719, 1655/1, 1655/2
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego   Nie wniesiono sprzeciwu 05.12.2022 r.  

 24912/22

04.11.2022 r.
Gmina Lipie

Danków gm. Lipie

dz. nr ewid. 2201, 2164
„Przebudowa oświetlenia drogowego przy ulicy Ziołowej    w miejscowości Danków ”           w ramach zadania inwestycyjnego „ Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie”   Nie wniesiono sprzeciwu 25.11.2022 r.  

 24911/22

04.11.2022 r.  
Gmina Lipie

Wapiennik gm. Lipie

dz. nr ewid. 35/2, 70/3, 67/3, 68

„Przebudowa oświetlenia drogowego przy ulicy

Na Szachownicę w miejscowości Wapiennik” w ramach zadania inwestycyjnego „ Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie”
  Nie wniesiono sprzeciwu 25.11.2022 r.  

  24805/22

03.11.2022 r.
Gmina Miedźno

Miedźno ul. Wyzwolenia

dz. nr ewid. 1757
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego   Nie wniesiono sprzeciwu 24.11.2022 r.  

24803/22

03.11.2022 r. 
Gmina Miedźno

Ostrowy ul. Parkowa

dz. nr ewid. 1608
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego   Nie wniesiono sprzeciwu 24.11.2022 r.  

  22342/22

30.09.2022 r. 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Kamyk, ul. Strażacka

dz. nr ewid. 830/3, 830/6
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu 24.10.2022 r.  

 21996/22

27.09.2022 r.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ostrowy na Okszą             dz. nr ewid. 2397, 2456, 2719, 2592, 1655/1, 1655/2, 1625, 1654/2, 1654/1, 2823/4, 2883, 2651/2, 2579, 1701, 1690, 1694, 1656, 296, 1111, 498, 1608, 1592, 1586, 1083, 280, 499, 282, 286, 285, 289, 1084, 290, 1002, 1055, 294

Łobodno dz. nr ewid. 4336

Mazówki dz. nr ewid. 61, 283, 913, 263, 25/2

Budowa gazociągu średniego ciśnienie w ramach zadania

„Gazyfikacja miejscowości Ostrowy nad Okszą„
 

Nie wniesiono sprzeciwu 19.10.2022 r.

 

21511/22

21.09.2022 r.
Gmina Przystajń Przystajń ul. Bór dz. nr ewid. 998/2

Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz obudowa studni zastępczej S-1A wraz z ogrodzeniem ujęcia

  Nie wniesiono sprzeciwu 13.10.2022 r.  

21145/22

15.09.2022 r.
Osoba fizyczna

Krzepice, ul. Dąbrowskiego

 dz. nr ewid. 63/4, 63/5

 Budynek mieszkalny

 Jednorodzinny z garażem
   Nie wniesiono sprzeciwu 07.11.2022 r.

Postanowienie

z dnia 30.09.2022 r.

uzupełnienie

31.10.2022 r.

20767/22

12.09.2022 r.
Gmina Miedźno

Miedźno ul. Konopnickiej,

ul. Akacjowa dz. nr ewid. 1736/2, 722/7, 1737, 1740/2, 720/9

Wapiennik dz. nr ewid. 321

Budowa elektroenergetycznej

linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego
  Nie wniesiono sprzeciwu 04.10.2022 r.  

20766/22

12.09.2022 r.
Gmina Miedźno

Miedźno ul. Konopnickiej

dz. nr ewid. 1737

Wapiennik dz. nr ewid. 317, 117, 116, 115, 114, 113, 110, 109/1, 108, 106, 104, 103, 101, 318, 97, 93

Izbiska dz. nr ewid. 237, 238, 196, 191, 189, 187/3, 180/1, 179/1, 175, 174, 203, 202/3

Budowa elektroenergetycznej

linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego
  Nie wniesiono sprzeciwu 04.10.2022 r.  

20765/22

12.09.2022 r.
Gmina Miedźno

Borowa ul. Główna,

Ul. Malownicza, ul. Piaskowa

dz. nr ewid. 974, 860/2, 860/1, 926/6, 748/13, 586, 459, 458/2, 435/2, 458/1, 587, 418/4

Budowa elektroenergetycznej

linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego
  Nie wniesiono sprzeciwu 04.10.2022 r.  

20764/22

12.09.2022 r.
Gmina Miedźno

Miedźno ul. Św. Jadwigi,

ul. Władysława Łokietka

dz. nr ewid. 320/1, 318/1, 317/1, 316/1, 315/1, 314/1, 313/1, 312/3, 311/1, 310/1, 309/1, 1725, 335/1, 336/1, 337/1, 338/3, 338/5, 339/1, 340/1, 341/1, 297/1, 296/1, 293/2, 292/2, 291/2, 290/3, 289/2, 288/2, 285/2, 272/2, 271/4, 272/6, 270/1, 272/4, 1742, 271/7,

Borowa dz. nr ewid. 1054/1, 1106, 1046/2, 1045/2, 1044/4, 1043/6, 1043/9, 1042/4, 1041/2, 1040/4, 1039/2, 1038/3

Budowa elektroenergetycznej

linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego
  Nie wniesiono sprzeciwu 04.10.2022 r.  

 19472/22

24.08.2022 r.

 Inwestycje CL Sp. z o.o.

Lgota, gm. Kłobuck

  dz nr ewid. 463, 359/10,

  359/16, 359/18, 320/2, 332/6

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Południowej

w miejscowości Lgota
  Nie wniesiono sprzeciwu 17.10.2022 r.

Postanowienie

 z dn. 07.09.2022 r.

uzup. 10.10.2022 r.

18593/22

10.08.2022
 Gmina Miedźno

Ostrowy, ul. Kasztanowa,

 ul. Sportowa, dz. nr ewid. 1117,   1083, 1115, 1112, 296, 498, 499, 450

Budowa elektroenergetycznej

linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego
  Nie wniesiono sprzeciwu 31.08.2022 r.  

 15871/22

07.07.2022
Osoba fizyczna

Panki, ul. 3 Maja, dz. nr ewid. 581/18, 583/21, 583/4, 583/1

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji  

 

Wycofano zgłoszenie
22.07.2022 r.
15734/22
06.07.2022
Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.
Krzepice, ul. Zapłocie
Dz. nr ewid. 1720/6, 787, 781
Budowa gazociągu średniego ciśnienie wraz z przyłączem   Nie wniesiono sprzeciwu 27.07.2022 r.  

15236/22

29.06.2022

Osoba fizyczna.

Krzepice, ul.Częstochowska

 dz. nr ewid. 2202/4

Budowa wewnętrznej  instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Nie wniesiono sprzeciwu 21.07.2022 r.  

15205/22

29.06.2022

Osoba fizyczna

 Krzepice, ul. Krakowska

 dz. nr ewid. 1472/5

Budowa wewnętrznej  instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Nie wniesiono sprzeciwu 21.07.2022 r.  

  14553/22

21.06.2022 r.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Krzepice, ul. Andersa

dz. nr ewid. 1694, 1661, 1660
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia   Nie wniesiono sprzeciwu 18.07.2022 r.  

  14280/22

15.06.2022 r.

Osoba fizyczna

Złochowice gm. Opatów

 dz. nr ewid. 285
Budowa wewnętrznej i    zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Nie wniesiono sprzeciwu 06.07.2022 r.  

13863/22

09.06.2022 r.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Borowianka, ul. Tartakowa

gm. Kłobuck

dz. nr ewid. 166, 278/1, 278/3, 278/5, 277/8
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienie wraz z przyłączami   Nie wniesiono sprzeciwu 11.07.2022 r.  

13862/22

09.06.2022 r.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Kamyk, ul. S. Żeromskiego

gm. Kłobuck

dz. nr ewid. 410/6, 410/4, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 858/4, 607, 608, 609
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienie wraz z przyłączami   Nie wniesiono sprzeciwu 11.07.2022 r.  

13861/22

09.06.2022 r.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Borowianka, ul. Tartakowa

gm. Kłobuck

dz. nr ewid. 137, 226/13, 226/12, 226/15
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienie wraz z przyłączami   Nie wniesiono sprzeciwu 11.07.2022 r.  

 13813/22

09.06.2022 r.
Gmina Przystajń

 Brzeziny- Sachalin

 gm. Przystajń dz. nr ewid. 204
Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego”   Nie wniesiono sprzeciwu 01.07.2022 r.  

13150/22

01.06.2022 r.
Gmina Miedźno

Miedźno, ul. Jagiełły

 ul. Leśna, dz. nr ewid. 1727/1

 1727/2, 888/6, 915, 1746

Budowa elektroenergetycznej

linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego
  Nie wniesiono sprzeciwu 23.06.2022 r.  

13149/22

01.06.2022 r.
Gmina Miedźno

Miedźno, ul. Jagiełły

 ul. Mickiewicza dz. nr ewid.

 1167/3, 1727/1, 1139/3, 1142/6,

 1750, 1755

Budowa elektroenergetycznej

linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego
  Nie wniesiono sprzeciwu 23.06.2022 r.  

13148/22

01.06.2022 r.
Gmina Miedźno

Kołaczkowice, gmina Miedźno

dz. nr ewid. 422/2, 408/3, 408/4, 405/2, 404, 402/1, 80/1, 411/2, 83, 86, 87/5, 92, 99, 100/10, 103/4, 103/1, 106, 107, 387/1, 387/4, 388, 389/1, 389/4, 390, 395/7, 395/15, 395/5, 272/1, 272/2, 274/1, 275/3, 275/1, 276/2, 277, 278, 280/2, 191/9, 414, 191/5

Budowa elektroenergetycznej

linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego
  Nie wniesiono sprzeciwu 23.06.2022 r.  

11773/22

17.05.2022 r. 
Tauron Dystrybucja S.A.  Oddział w Częstochowie

Borowianka gm. Kłobuck

dz.nr ewid. 327/1, 326, 325/2, 324/2, 323, 322/1, 322/2, 321, 320, 318/2, 319/1, 318/1, 317/3, 317/1, 316, 315, 314, 313, 312/2, 312/1, 311/3, 311/2, 311/1, 310, 309, 333, 229, 228/7, 228/5, 228/3, 189, 188/1, 188/2, 187/2, 187/1, 186/2, 185, 274/1, 272/2, 271/5, 263/1, 262/1, 261/2, 260/2, 165/9, 165/4, 164/1, 161, 159, 157, 166, 137

Budowa i przebudowa sieci napowietrznej nN 0.4 kV wraz z rozbiórką odcinka sieci napowietrznej nN w ramach realizacji zadania pn.:

„ Modernizacja linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej CZZ50155 Borowianka ‘’
  Nie wniesiono sprzeciwu
08.06.2022
 

 11284/22

11.05.2022 r.
Gmina Miedźno

Kołaczkowice, gmina Miedźno

dz. nr ewid. 411/2, 254, 251/4, 249, 244/2, 240, 229, 323, 322/2, 321/2, 318/2, 313/3, 294, 297/2, 305/3, 304/7, 304/14, 304/13, 304/11, 303/1

Budowa elektroenergetycznej

linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego
  Nie wniesiono sprzeciwu
01.06.2022
 

  9332/22

14.04.2022 r.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Grodzisko dz. nr ewid 597, 83/29, 73/2, 580, 74/2, 573/9, 76/2, 554/5, 554/2, 701/9 Wręczyca Mała dz. nr ewid. 178/7 Wręczyca Wielka dz. nr ewid. 631/2, 632/7 Budowa gazociągu średniego ciśnienia   Nie wniesiono sprzeciwu
04.05.2022
 

  9330/22

13.04.2022 r.
Gmina Miedźno

Mokra gmina Miedźno

dz. nr ewid. 454/2, 454/1, 256, 537/1, 807/1, 537/2, 952/3

Budowa elektroenergetycznej

linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego
  Nie wniesiono sprzeciwu
04.05.2022
 

9329/22

13.04.2022 r.
Gmina Miedźno

Mokra, gmina Miedźno

dz. nr ewid. 256, 456/6, 536/1, 396/1, 452/1, 441/1, 501/1, 536/2, 355

Budowa elektroenergetycznej

linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego
  Nie wniesiono sprzeciwu
04.05.2022
 
8918/22
08.04.2022 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku Przystajń dz. nr ewid.1113/2 Przebudowa drogi
powiatowej nr 2052 S
ulica Nowa poprzez budowę chodnika
  Nie wniesiono sprzeciwu
29.04.2022
 
8917/22
08.04.2022 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku Zbrojewsko gm. Lipie
dz. nr ewid. 105/1, 266,
265, 264, 263, 262, 260,
259, 258/1, 257, 256, 255,
254, 253, 252, 251, 250,
249/2, 249/1, 248, 229,
247/2, 247/1, 246, 245,
244, 243/1, 242/1, 241/1,
240/1, 239, 211, 221,
223/1, 223/2, 222
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2002 S
poprzez budowę chodnika
  Nie wniesiono sprzeciwu
29.04.2022
 

8769/22

07.04.2022 r.
Osoba fizyczna

Ługi- Radły gm. Przystajń

 dz. nr ewid. 89/13, 88/12

Budynek mieszkalny

jednorodzinny
  Nie wniesiono sprzeciwu
28.04.2022
 

8465/22

05.04.2022 r.
Gmina Miedźno

Mokra gm. Miedźno

 dz. nr ewid. 169, 114/2, 114/1, 52/4, 256, 258/1, 258/2

Budowa elektroenergetycznej

linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego
  Nie wniesiono sprzeciwu
26.04.2022
 

8464/22

05.04.2022 r.
Gmina Miedźno

Mokra gm. Miedźno

 dz. nr ewid. 256, 334/1, 335/1, 339/1, 324/1, 342/1, 395/1, 338, 342/2, 336, 451

Budowa elektroenergetycznej

linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego
  Nie wniesiono sprzeciwu
26.04.2022
 

7509/22

24.03.2022 r.
Gmina Miedźno

Władysławów gm. Miedźno

dz. nr ewid. 868/2, 846/2, 605/1, 607/1, 610, 612, 613/5, 618/1, 619/1, 627/5, 628/1, 628/2, 629/1, 629/2, 630/1, 637, 638/1, 638/3, 639/3, 639/2, 641, 642, 643, 644, 645, 647, 648, 649, 650/1, 651/1, 653, 654, 655/1, 656/2, 656/3, 484/1, 487/1, 488/1, 489/1, 490, 491, 492/7, 494, 495/6, 495/10, 550, 551

Borowa gm. Miedźno

dz. nr ewid. 343, 344/1, 354, 355, 356, 357, 351, 584

Budowa elektroenergetycznej

linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego
  Nie wniesiono sprzeciwu
04.04.2022
 

7508/22

24.03.2022 r.
Gmina Miedźno

Suchany gm. Miedźno

dz. nr ewid. 95, 63/9, 63/7, 57/4, 94, 81/5, 91/1, 

Władysławów gm. Miedźno

dz. nr ewid. 833/1, 834/1, 835/1, 836/1, 837/1, 846/1, 842/1, 843/1, 880/1, 818/1, 819/1, 820/1, 821/1, 8221/1, 823/5

Budowa elektroenergetycznej

linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego
  Nie wniesiono sprzeciwu
15.04.2022
 

  6846/22

17.03.2022 r.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wręczyca Mała

dz. nr ewid. 194, 213

Wręczyca Wielka

dz. nr ewid. 578/4, 984/2, 1008/7, 983, 976/2, 375/18, 378/2, 382/11, 382/9, 981
Budowa gazociągu średniego ciśnienia  

  Nie wniesiono sprzeciwu
08.04.2022

 

 6341/22

14.03.2022 r.

Gmina Miedźno

Władysławów gm. Miedźno

dz. nr ewid. 148/1, 854, 145/1, 582, 122/2, 122/1, 850, 13/1, 67, 849, 12/1

Budowa elektroenergetycznej

linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego
  Nie wniesiono sprzeciwu
04.04.2022
 

 6340/22

14.03.2022 r.

Gmina Miedźno

Mazówki gm. Miedźno

 Dz. nr ewid. 902, 909, 892, 890, 888, 885/1, 801, 872, 870/1, 863, 862, 788, 748, 856, 853, 852, 847, 842, 728, 837

Budowa elektroenergetycznej

linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego
  Nie wniesiono sprzeciwu
04.04.2022
 

6043/22

09.03.2022

Osoba fizyczna Kamińsko, gm. Przystajń
dz. nr ewid. 398/11
Budynek mieszkalny jednorodzinny   Nie wniesiono sprzeciwu 31.03.2022 r.  

4800/22

23.02.2022 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Krzepice ul. Sienkiewicza

dz. nr ewid. 1333/2, 1297, 1399, 1594/1, 1594/4
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu   Nie wniesiono sprzeciwu 16.03.2022 r.  

3098/22

08.02.2022 r.

Gmina Kłobuck

Libidza

    dz. nr ewid. 1088/13

Budowa sieci elektroenergetycznej

0,4 kV oświetlenia ulicznego ścieżki wzdłuż DK-43  
  Nie wniesiono sprzeciwu 02.03.2022 r.  

824/22

12.01.2022 r.

EWE ENERGIA

Sp. z o.o.

Więcki dz. nr ewid. 113, 65, 67/1, 16, 827, 901, 949, 909, 982, 1096

 Annolesie dz. nr ewid. 171

 Marianów dz. nr ewid. 86, 75/3, 76/5, 76/3, 84, 85, 41/3, 78/1, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1

 Wąsosz Dolny dz. nr ewid. 581/1, 564/45, 568, 567

Budowa sieci gazowej

   średniego ciśnienia
  Nie wniesiono sprzeciwu 02.02.2022 r.  

350/22

05.01.2022 r.

Osoba fizyczna

Grodzisko dz. nr ewid. 535/1, 535/2, 731/12, 536/5

Budowa sieci

wodociągowej
 

Nie wniesiono sprzeciwu

26.01.2022 r.

 

241/22

04.01.2022 r.

Gmina Lipie

Lindów dz. nr ewid. 98/12, 98/15

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym

 

Nie wniesiono sprzeciwu

25.01.2022 r.

 

176/22

04.01.2022 r.
Osoba fizyczna

Wręczyca Wielka

w ulicy bocznej od ulicy Gwiezdnej dz. nr ewid. 1200, 1208, 942/15, 1261/31, 1261/17, 1261/7, 1261/16, 1000

Budowa sieci

wodociągowej
 

Nie wniesiono sprzeciwu

25.01.2022 r.