Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu - 2022 rok

Uchwały Zarządu Powiatu - VI kadencja: 2022 rok

 

- Decyzja Nr 1142/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Krzepicach (PDFDecyzja Nr 1142_2022.pdf (206,56KB))

- Decyzja Nr 1141/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (PDFDecyzja Nr 1141_2022.pdf (186,78KB))

- Decyzja Nr 1140/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Waleńczowie (PDFDecyzja Nr 1140_2022.pdf (202,11KB))

- Decyzja Nr 1139/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (Kłobuck) (PDFDecyzja Nr 1139_2022.pdf (194,35KB))

- Decyzja Nr 1138/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (Przystajń) (PDFDecyzja Nr 1138_2022.pdf (201,58KB))

- Decyzja Nr 1137/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2022 roku o wygaśnięciu ustanowionego na rzecz Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku oraz Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku trwałego zarządu (PDFDecyzja Nr 1137_2022.pdf (472,75KB))

- Uchwała Nr 1136/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1136_2022.pdf (63,09KB))

- Uchwała Nr 1135/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym pomieszczeń usytuowanych w budynku Przychodni nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1135_2022.pdf (59,40KB))

- Uchwała Nr 1134/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1134_2022.pdf (502,48KB))

- Uchwała Nr 1133/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki (obszary w obrębach Panki i Zwierzyniec Trzeci) (PDFUchwała Nr 1133_2022.pdf (54,82KB))

- Uchwała Nr 1132/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1132_2022.pdf (282,16KB))

- Uchwała Nr 1131/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1131_2022.pdf (176,80KB))

- Uchwała Nr 1130/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1130_2022.pdf (92,05KB))

- Uchwała Nr 1129/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1129_2022.pdf (78,68KB))

- Uchwała Nr 1128/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku nagrody rocznej za 2021 rok (PDFUchwała Nr 1128_2022.pdf (51,56KB))

- Uchwała Nr 1127/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1127_2022.pdf (82,43KB))

- Uchwała Nr 1126/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1126_2022.pdf (75,30KB))

- Uchwała Nr 1125/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1125_2022.pdf (106,66KB))

- Uchwała Nr 1124/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1124_2022.pdf (329,77KB))

- Uchwała Nr 1123/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1123_2022.pdf (199,20KB))

- Uchwała Nr 1122/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części parkingu szkolnego usytuowanego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1122_2022.pdf (66,06KB))

- Uchwała Nr 1121/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1121_2022.pdf (65,15KB))

- Uchwała Nr 1120/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1120_2022.pdf (313,86KB))

- Uchwała Nr 1119/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1119_2022.pdf (259,13KB))

- Uchwała Nr 1118/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 981/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie przekazania składników majątkowych mienia Powiatu Kłobuckiego na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „MAJA” w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1118_2022.pdf (61,91KB))

- Uchwała Nr 1117/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej przebudowy linii kolejowej nr 131 w km od 89+043 do km 89+091”, w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury (PDFUchwała Nr 1117_2022.pdf (76,13KB))

- Uchwała Nr 1116/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego dla Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku i Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1116_2022.pdf (74,82KB))

- Uchwała Nr 1115/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1115_2022.pdf (576,11KB))

- Uchwała Nr 1114/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1114_2022.pdf (948,67KB))

- Uchwała Nr 1113/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1113_2022.pdf (682,63KB))

- Uchwała Nr 1112/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1112_2022.pdf (607,05KB))

- Uchwała Nr 1111/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok  (PDFUchwała Nr 1111_2022.pdf (408,58KB))

- Uchwała Nr 1110/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie użyczenia ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1110_2022.pdf (55,19KB))

- Uchwała Nr 1109/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia zgody na oddanie w najem części terenu przy Ośrodku Zdrowia w Złochowicach (PDFUchwała Nr 1109_2022.pdf (72,53KB))

- Uchwała Nr 1108/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń na okres do 90 dni na działalności z zakresu analityki laboratoryjnej (PDFUchwała Nr 1108_2022.pdf (72,35KB))

- Uchwała Nr 1107/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Starokrzepicach (PDFUchwała Nr 1107_2022.pdf (82,77KB))

- Uchwała Nr 1106/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1106_2022.pdf (56,38KB))

- Uchwała Nr 1105/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w powiecie kłobuckim w 2023 roku (PDFUchwała Nr 1105_2022.pdf (98,64KB))

- Uchwała Nr 1104/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu usytuowanego w budynku Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1104_2022.pdf (75,82KB))

- Uchwała Nr 1103/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń usytuowanych w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach, na okres do 6 lat, z przeznaczeniem na działalność z zakresu diagnostyki laboratoryjnej (PDFUchwała Nr 1103_2022.pdf (73,25KB))

- Uchwała Nr 1102/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1102_2022.pdf (317,59KB))

- Uchwała Nr 1101/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1101_2022.pdf (173,23KB))

- Uchwała Nr 1100/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1100_2022.pdf (52,11KB))

- Uchwała Nr 1099/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 r. (PDFUchwała Nr 1099_2022.pdf (391,45KB))

- Uchwała Nr 1098/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1098_2022.pdf (817,79KB))

- Uchwała Nr 1097/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1097_2022.pdf (1,06MB))

- Uchwała Nr 1096/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1096_2022.pdf (844,98KB))

- Uchwała Nr 1095/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1095_2022.pdf (4,72MB))

- Uchwała Nr 1094/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023-2033 (PDFUchwała Nr 1094_2022.pdf (1,47MB))

- Uchwała Nr 1093/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym pomieszczeń usytuowanych w budynku Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1093_2022.pdf (77,60KB))

- Uchwała Nr 1092/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym pomieszczeń usytuowanych w budynkach ośrodków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1092_2022.pdf (86,41KB))

- Uchwała Nr 1091/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zgody na użyczenie pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność związkową (PDFUchwała Nr 1091_2022.pdf (74,11KB))

- Uchwała Nr 1090/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1090_2022.pdf (60,49KB))

- Uchwała Nr 1089/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania zleconego przez Powiat Kłobucki organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej (PDFUchwała Nr 1089_2022.pdf (280,70KB))

- Uchwała Nr 1088/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 1088_2022.pdf (157,54KB))

- Uchwała Nr 1087/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1087_2022.pdf (448,55KB))

- Uchwała Nr 1086/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1086_2022.pdf (296,74KB))

- Uchwała Nr 1085/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1085_2022.pdf (554,35KB))

- Uchwała Nr 1084/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 1084_2022.pdf (82,95KB))

- Uchwała Nr 1083/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu Programu współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1083_2022.pdf (93,49KB))

- Uchwała Nr 1082/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w powiecie kłobuckim w 2023 roku (PDFUchwała Nr 1082_2022.pdf (872,21KB))

- Uchwała Nr 1081/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego na rzecz PZW Koła Wędkarskiego Ostrowy nad Okszą (PDFUchwała Nr 1081_2022.pdf (86,94KB))

- Uchwała Nr 1080/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 1080_2022.pdf (254,66KB))

- Uchwała Nr 1079/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1079_2022.pdf (722,46KB))

- Uchwała Nr 1078/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie powiatową nieruchomością na cele budowlane (PDFUchwała Nr 1078_2022.pdf (162,77KB))

- Uchwała Nr 1077/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wniosku o opinię dla strategicznej inwestycji: „Modernizacja odcinka linii elektroenergetycznej 400kV relacji Trębaczew – Dobrzeń/Joachimów, od SE Trębaczew do słupa nr 183” (PDFUchwała Nr 1077_2022.pdf (74,21KB))

- Uchwała Nr 1076/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 1076_2022.pdf (205,21KB))

- Uchwała Nr 1075/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 października 2022 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1075_2022.pdf (72,19KB))

- Uchwała Nr 1074/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie księgi uczniów wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1074_2022.pdf (59,64KB))

- Uchwała Nr 1073/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 października 2022 roku w sprawie użyczenia ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1073_2022.pdf (94,57KB))

- Uchwała Nr 1072/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 października 2022 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1072_2022.pdf (86,55KB))

- Uchwała Nr 1071/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 października 2022 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1071_2022.pdf (51,93KB))

- Uchwała Nr 1070/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 października 2022 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego na rzecz Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1070_2022.pdf (85,42KB))

- Uchwała Nr 1069/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 października 2022 roku w sprawie użyczenia ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie (PDFUchwała Nr 1069_2022.pdf (91,17KB))

- Uchwała Nr 1068/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na zbywanie, wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1068_2022.pdf (122,40KB))

- Uchwała Nr 1067/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 października 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1067_2022.pdf (421,80KB))

- Uchwała Nr 1066/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1066_2022.pdf (310,29KB))

- Uchwała Nr 1065/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 października 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1065_2022.pdf (453,31KB))

- Uchwała Nr 1064/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1064_2022.pdf (224,94KB))

- Uchwała Nr 1063/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 października 2022 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 1063_2022.pdf (94,31KB))

- Uchwała Nr 1062/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 września 2022 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1062_2022.pdf (54,04KB))

- Uchwała Nr 1061/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1061_2022.pdf (663,55KB))

- Uchwała Nr 1060/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1060_2022.pdf (493,92KB))

- Uchwała Nr 1059/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1059_2022.pdf (470,33KB))

- Uchwała Nr 1058/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego PDFUchwała Nr 1058_2022.pdf (54,75KB)()

- Uchwała Nr 1057/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” (PDFUchwała Nr 1057_2022.pdf (52,74KB))

- Uchwała Nr 1056/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części powierzchni korytarza szkolnego oraz części świetlicy szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku z przeznaczeniem pod automaty spożywcze (PDFUchwała Nr 1056_2022.pdf (92,69KB))

- Uchwała Nr 1055/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 1055_2022.pdf (68,50KB))

- Uchwała Nr 1054/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym pomieszczeń usytuowanych w budynkach przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1054_2022.pdf (182,58KB))

- Uchwała Nr 1053/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1053_2022.pdf (696,21KB))

- Uchwała Nr 1052/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 września 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1052_2022.pdf (156,92KB))

- Uchwała Nr 1051/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 września 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1051_2022.pdf (154,79KB))

- Uchwała Nr 1050/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym pomieszczeń usytuowanych w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach, na okres do 6 lat, z przeznaczeniem na działalność z zakresu diagnostyki laboratoryjnej (PDFUchwała Nr 1050_2022.pdf (70,50KB))

- Uchwała Nr 1049/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym pomieszczeń usytuowanych w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku, na okres do 6 lat, z przeznaczeniem na działalność z zakresu diagnostyki laboratoryjnej (PDFUchwała Nr 1049_2022.pdf (75,45KB))

- Uchwała Nr 1048/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym pomieszczenia gospodarczego usytuowanego w budynku przychodni w Kłobucku przy ul. Staszica 28 (PDFUchwała Nr 1048_2022.pdf (66,09KB))

- Uchwała Nr 1047/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym pomieszczeń usytuowanych w budynku przychodni w Krzepicach (PDFUchwała Nr 1047_2022.pdf (77,71KB))

- Uchwała Nr 1046/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 września 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 1046_2022.pdf (1,01MB))

- Uchwała Nr 1045/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały zmieniającej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 1045_2022.pdf (87,38KB))

- Uchwała Nr 1044/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1044_2022.pdf (62,19KB))

- Uchwała Nr 1043/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 września 2022 roku w sprawie wniosku o opinię dla strategicznej inwestycji: „Modernizacja odcinka linii elektroenergetycznej 400kV relacji Trębaczew – Dobrzeń/Joachimów, od SE Trębacze do słupa nr 183” (PDFUchwała Nr 1043_2022.pdf (75,88KB))

- Uchwała Nr 1042/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 września 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie użyczenia ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1042_2022.pdf (51,02KB))

- Uchwała Nr 1041/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1041_2022.pdf (533,23KB))

- Uchwała Nr 1040/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1040_2022.pdf (630,16KB))

- Uchwała Nr 1039/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1039_2022.pdf (85,94KB))

- Uchwała Nr 1038/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1038_2022.pdf (95,92KB))

- Uchwała Nr 1037/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1037_2022.pdf (93,16KB))

- Uchwała Nr 1036/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1036_2022.pdf (289,94KB))

- Uchwała Nr 1035/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1035_2022.pdf (400,87KB))

- Uchwała Nr 1034/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu (PDFUchwała Nr 1034_2022.pdf (72,78KB))

- Uchwała Nr 1033/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2022 roku” (PDFUchwała Nr 1033_2022.pdf (578,83KB))

- Uchwała Nr 1032/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2022-2032, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć” (PDFUchwała Nr 1032_2022.pdf (1,03MB))

- Uchwała Nr 1031/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2022 roku” (PDFUchwała Nr 1031_2022.pdf (5,58MB))

 - Uchwała Nr 1030/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 1030_2022.pdf (1 018,91KB))

- Uchwała Nr 1029/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1029_2022.pdf (89,77KB))

- Uchwała Nr 1028/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1028_2022.pdf (89,72KB))

- Uchwała Nr 1027/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kłobuckiego” (PDFUchwała Nr 1027_2022.pdf (78,23KB))

- Uchwała Nr 1026/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1026_2022.pdf (438,00KB))

- Uchwała Nr 1025/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1025_2022.pdf (571,94KB))

- Uchwała Nr 1024/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego wraz z placem manewrowym znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkól w Krzepicach (PDFUchwała Nr 1024_2022.pdf (70,05KB))

- Uchwała Nr 1023/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie użyczenia ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1023_2022.pdf (50,51KB))

- Uchwała Nr 1022/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFuchwała nr 1022_2022.pdf (147,88KB) )

- Uchwała Nr 1021/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na rok 2022  (PDFuchwała nr 1021_2022.pdf (503,84KB))

- Uchwała Nr 1020/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na rok 2022 (PDFuchwała nr 1020_2022.pdf (845,71KB))

- Uchwała Nr 1019/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały zmieniającej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 1019_2022.pdf (78,90KB))

- Uchwała Nr 1018/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 2010 S, ul. Wyzwolenia w Sierakowie Śląskim od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 (ul. Lubliniecką) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2301 S (ul. Ceramiczną) (PDFUchwała Nr 1018_2022.pdf (55,77KB))

- Uchwała Nr 1017/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1017_2022.pdf (103,81KB))

- Uchwała Nr 1016/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. J. Długosza w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1016_2022.pdf (51,19KB))

- Uchwała Nr 1015/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. J. Długosza w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1015_2022.pdf (54,45KB))

- Uchwała Nr 1014/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację „Butlowni” w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1014_2022.pdf (66,44KB))

- Uchwała Nr 1013/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 1013_2022.pdf (69,02KB))

- Uchwała Nr 1012/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 1012_2022.pdf (73,69KB))

- Uchwała Nr 1011/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 1011_2022.pdf (68,23KB))

- Uchwała Nr 1010/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. J. Długosza w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1010_2022.pdf (61,33KB))

- Uchwała Nr 1009/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lipca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (PDFUchwała Nr 1009_2022.pdf (64,89KB))

- Uchwała Nr 1008/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kłobuckiego” (PDFUchwała Nr 1008_2022.pdf (742,21KB))

- Uchwała Nr 1007/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (PDFUchwała Nr 1007_2022.pdf (2,49MB))

- Uchwała Nr 1006/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie przyjęcia i podpisania bilansu skonsolidowanego Powiatu Kłobuckiego za 2021 rok (PDFUchwała Nr 1006_2022.pdf (260,43KB))

- Uchwała Nr 1005/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1005_2022.pdf (481,09KB))

- Uchwała Nr 1004/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1004_2022.pdf (701,50KB))

- Uchwała Nr 1003/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2022-2032 (PDFUchwała Nr 1003_2022.pdf (758,90KB))

- Uchwała Nr 1002/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1002_2022.pdf (174,07KB))

- Uchwała Nr 1001/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie dwóch garaży usytuowanych w kompleksie budynków Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1001_2022.pdf (60,63KB))

- Uchwała Nr 1000/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 1000_2022.pdf (465,99KB))

- Uchwała Nr 999/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 999_2022.pdf (558,50KB))

- Uchwała Nr 998/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie użyczenia ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 998_2022.pdf (97,56KB))

- Uchwała Nr 997/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. J. Długosza w Kłobucku (PDFUchwała Nr 997_2022.pdf (87,32KB))

- Uchwała Nr 996/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 996_2022.pdf (52,27KB))

- Uchwała Nr 995/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie powiatową nieruchomością na cele budowlane (PDFUchwała Nr 995_2022.pdf (364,11KB))

 - Uchwała Nr 994/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego oraz części gruntu stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg  w Kłobucku (PDFUchwała Nr 994_2022.pdf (85,05KB))

 - Uchwała Nr 993/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Drógw Kłobucku (PDFUchwała Nr 993_2022.pdf (69,73KB))

- Uchwała Nr 992/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Lesławowi Siedlakowi – Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (PDFUchwała Nr 992_2022.pdf (77,67KB))

- Uchwała Nr 991/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 991_2022.pdf (51,77KB))

- Uchwała Nr 990/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 990_2022.pdf (208,62KB))

- Uchwała Nr 989/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok  (PDFUchwała Nr 989_2022.pdf (391,40KB))

- Uchwała Nr 988/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w 2022 roku (PDFUchwała Nr 988_2022.pdf (103,45KB))

- Uchwała Nr 987/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Jana Długosza w Kłobucku, ul. 3 Maja 33, 42-100 Kłobuck (PDFUchwała Nr 987_2022.pdf (564,90KB))

- Uchwała Nr 986/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 986_2022.pdf (50,83KB))

- Uchwała Nr 985/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 985_2022.pdf (55,52KB))

- Uchwała Nr 984/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Kłobuckiego za 2021 rok (PDFUchwała Nr 984_2022.pdf (6,80MB))

- Uchwała Nr 983/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 983_2022.pdf (1,05MB))

- Uchwała Nr 982/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kłobuckim” (PDFUchwała Nr 982_2022.pdf (1,40MB))

- Uchwała Nr 981/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie przekazania składników majątkowych mienia Powiatu Kłobuckiego na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „MAJA” w Kłobucku (PDFUchwała Nr 981_2022.pdf (595,20KB))

- Uchwała Nr 980/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 980_2022.pdf (433,28KB))

- Uchwała Nr 979/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 979_2022.pdf (553,27KB))

- Uchwała Nr 978/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2021 (PDFUchwała Nr 978_2022.pdf (159,60KB))

- Uchwała Nr 977/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie przyznania nagrody Powiatu Kłobuckiego w dziedzinie kultury (PDFUchwała Nr 977_2022.pdf (55,19KB))

- Uchwała Nr 976/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie użyczenia ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 976_2022.pdf (133,55KB))

- Uchwała Nr 975/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 975_2022.pdf (59,27KB))

- Uchwała Nr 974/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie przystąpienia do podziału powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 974_2022.pdf (284,67KB))

- Uchwała Nr 973/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie przystąpienia do podziału powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 973_2022.pdf (268,87KB))

- Uchwała Nr 972/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego (PDFUchwała Nr 972_2022.pdf (226,04KB))

- Uchwała Nr 971/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 971_2022.pdf (84,54KB))

- Uchwała Nr 970/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2021 rok (PDFUchwała Nr 971_2022.pdf (84,54KB))

- Uchwała Nr 969/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 969_2022.pdf (2,67MB))

- Uchwała Nr 968/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 968_2022.pdf (299,27KB))

- Uchwała Nr 967/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 967_2022.pdf (457,37KB))

- Uchwała Nr 966/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 966_2022.pdf (104,67KB))

- Uchwała Nr 965/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 965_2022.pdf (232,68KB))

- Uchwała Nr 964/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 964_2022.pdf (399,74KB))

- Uchwała Nr 963/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 963_2022.pdf (68,36KB))

- Uchwała Nr 962/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. Ryły 26, 42-160 Krzepice (PDFUchwała Nr 962_2022.pdf (612,77KB))

- Uchwała Nr 961/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 961_2022.pdf (123,29KB))

- Uchwała Nr 960/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 960_2022.pdf (143,23KB))

- Uchwała Nr 959/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 959_2022.pdf (339,06KB))

- Uchwała Nr 958/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipie do roku 2026 – z perspektywą do roku 2030” (PDFUchwała Nr 958_2022.pdf (56,21KB))

- Uchwała Nr 957/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 957_2022.pdf (272,03KB))

- Uchwała Nr 956/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 956_2022.pdf (412,50KB))

- Uchwała Nr 955/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 955_2022.pdf (138,76KB))

- Uchwała Nr 954/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 954_2022.pdf (434,71KB))

- Uchwała Nr 953/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck (PDFUchwała Nr 953_2022.pdf (617,38KB))

- Uchwała Nr 952/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 952_2022.pdf (614,46KB))

- Uchwała Nr 951/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 951_2022.pdf (451,47KB))

- Uchwała Nr 950/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 950_2022.pdf (803,32KB))

- Uchwała Nr 949/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 949_2022.pdf (449,05KB))

- Uchwała Nr 948/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 948_2022.pdf (468,89KB))

- Uchwała Nr 947/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2022 roku (PDFUchwała Nr 947_2022.pdf (262,50KB))

- Uchwała Nr 946/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 946_2022.pdf (213,50KB))

- Uchwała Nr 945/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 945_2022.pdf (64,61KB))

- Uchwała Nr 944/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 944_2022.pdf (66,40KB))

- Uchwała Nr 943/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 943_2022.pdf (60,57KB))

- Uchwała Nr 942/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 942_2022.pdf (62,73KB))

- Uchwała Nr 941/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 941_2022.pdf (61,89KB))

- Uchwała Nr 940/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 940_2022.pdf (60,43KB))

- Uchwała Nr 939/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 939_2022.pdf (64,17KB))

- Uchwała Nr 938/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 938_2022.pdf (62,41KB))

- Uchwała Nr 937/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 937_2022.pdf (60,56KB))

- Uchwała Nr 936/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 936_2022.pdf (64,52KB))

- Uchwała Nr 935/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 935_2022.pdf (66,30KB))

- Uchwała Nr 934/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 934_2022.pdf (62,56KB))

- Uchwała Nr 933/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 933_2022.pdf (65,72KB))

- Uchwała Nr 932/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 932_2022.pdf (65,31KB))

- Uchwała Nr 931/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 931_2022.pdf (61,03KB))

- Uchwała Nr 930/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 930_2022.pdf (65,80KB))

- Uchwała Nr 929/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 929_2022.pdf (64,46KB))

- Uchwała Nr 928/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 928_2022.pdf (69,11KB))

- Uchwała Nr 927/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 927_2022.pdf (63,46KB))

- Uchwała Nr 926/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 926_2022.pdf (62,70KB))

- Uchwała Nr 925/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 925_2022.pdf (68,50KB))

- Uchwała Nr 924/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 924_2022.pdf (66,12KB))

- Uchwała Nr 923/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 923_2022.pdf (63,05KB))

- Uchwała Nr 922/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 922_2022.pdf (65,34KB))

- Uchwała Nr 921/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 921_2022.pdf (60,94KB))

- Uchwała Nr 920/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 920_2022.pdf (66,20KB))

- Uchwała Nr 919/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 919_2022.pdf (68,28KB))

- Uchwała Nr 918/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 918_2022.pdf (65,72KB))

- Uchwała Nr 917/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 917_2022.pdf (67,98KB))

- Uchwała Nr 916/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 916_2022.pdf (62,35KB))

- Uchwała Nr 915/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 915_2022.pdf (62,91KB))

- Uchwała Nr 914/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 914_2022.pdf (51,46KB))

- Uchwała Nr 913/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 913_2022.pdf (81,49KB))

- Uchwała Nr 912/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 912_2022.pdf (79,30KB))

- Uchwała Nr 911/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie powiatową nieruchomością na cele budowlane (PDFUchwała Nr 911_2022.pdf (367,83KB))

- Uchwała Nr 910/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maja” w Kłobucku (PDFUchwała Nr 910_2022.pdf (2,03MB))

- Uchwała Nr 909/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka im. J. Korczaka w Kłobucku (PDFUchwała Nr 909_2022.pdf (2,00MB))

- Uchwała Nr 908/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2021 rok (PDFUchwała Nr 908_2022.pdf (738,31KB))

- Uchwała Nr 907/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2021 rok (PDFUchwała Nr 907_2022.pdf (2,32MB))

- Uchwała Nr 906/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2021 rok (PDFUchwała Nr 906_2022.pdf (225,40KB))

- Uchwała Nr 905/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2021 rok (PDFUchwała Nr 905_2022.pdf (6,84MB))

- Uchwała Nr 904/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 904_2022.pdf (236,74KB))

- Uchwała Nr 903/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie uzgodnienia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Ogrójcowej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 903_2022.pdf (58,59KB))

- Uchwała Nr 902/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 902_2022.pdf (399,27KB))

- Uchwała Nr 901/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 901_2022.pdf (797,44KB))

- Uchwała Nr 900/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 900_2022.pdf (51,30KB))

- Uchwała Nr 899/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 marca 2022 roku zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 899_2022.pdf (259,32KB))

- Uchwała Nr 898/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada 5B w Kłobucku stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 898_2022.pdf (80,17KB))

- Uchwała Nr 897/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice do roku 2026 – z perspektywą do roku 2030 (PDFUchwała Nr 897_2022.pdf (56,15KB))

- Uchwała Nr 896/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów (PDFUchwała Nr 896_2022.pdf (50,15KB))

- Uchwała Nr 895/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kamieńszczyzna w gminie Popów (PDFUchwała Nr 895_2022.pdf (48,86KB))

- Uchwała Nr 894/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 894_2022.pdf (90,58KB))

- Uchwała Nr 893/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Pani Żanety Sikora – Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku do składania oświadczeń woli (PDFUchwała Nr 893_2022.pdf (76,24KB))

- Uchwała Nr 892/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 892_2022.pdf (291,68KB))

- Uchwała Nr 891/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 891_2022.pdf (701,62KB))

- Uchwała Nr 890/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku aktywów trwałych (PDFUchwała Nr 890_2022.pdf (49,22KB))

- Uchwała Nr 889/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zaniechania inwestycji (PDFUchwała Nr 889_2022.pdf (42,95KB))

- Uchwała Nr 888/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 888_2022.pdf (81,11KB))

- Uchwała Nr 887/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 887_2022.pdf (477,20KB))

- Uchwała Nr 886/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 886_2022.pdf (285,11KB))

- Uchwała Nr 885/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 885_2022.pdf (187,33KB))

- Uchwała Nr 884/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej opiniującej oferty oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji (PDFUchwała Nr 884_2022.pdf (367,49KB))

- Uchwała Nr 883/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (PDFUchwała Nr 883_2022.pdf (392,01KB))

- Uchwała Nr 882/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdań publicznych w 2022 roku (PDFUchwała Nr 882_2022.pdf (529,49KB))

- Uchwała Nr 881/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki (PDFUchwała Nr 881_2022.pdf (62,90KB))

- Uchwała Nr 880/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 880_2022.pdf (64,72KB))

- Uchwała Nr 879/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie powiatową nieruchomością na cele budowlane (PDFUchwała Nr 879_2022.pdf (316,52KB))

- Uchwała Nr 878/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 878_2022.pdf (737,12KB))

- Uchwała Nr 877/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Ryły 24 w Krzepicach (PDFUchwała Nr 877_2022.pdf (64,76KB))

- Uchwała Nr 876/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Kostrzynie (PDFUchwała Nr 876_2022.pdf (76,10KB))

- Uchwała Nr 875/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 875_2022.pdf (158,32KB))

- Uchwała Nr 874/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 874_2022.pdf (55,87KB))

- Uchwała Nr 873/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 873_2022.pdf (49,47KB))

- Uchwała Nr 872/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 872_2022.pdf (214,77KB))

- Uchwała Nr 871/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 871_2022.pdf (141,88KB))

- Uchwała Nr 870/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych na rzecz Gminy Lipie (PDFUchwała Nr 870_2022.pdf (48,36KB))

- Uchwała Nr 869/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 869_2022.pdf (54,64KB))

- Uchwała Nr 868/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 868_2022.pdf (52,73KB))

- Uchwała Nr 867/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 867_2022.pdf (52,17KB))

- Uchwała Nr 866/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 866_2022.pdf (71,12KB))

- Uchwała Nr 865/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie likwidacji sprzętu elektrotechnicznego stanowiącego środki trwałe w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 865_2022.pdf (119,24KB))

- Uchwała Nr 864/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 864_2022.pdf (45,84KB))

- Uchwała Nr 863/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 863_2022.pdf (65,15KB))

- Uchwała Nr 862/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 862_2022.pdf (130,26KB))

- Uchwała Nr 861/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 861_2022.pdf (128,80KB))

- Uchwała Nr 860/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 860_2022.pdf (326,66KB))

- Uchwała Nr 859/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 859_2022.pdf (126,44KB))

- Uchwała Nr 858/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2022 rok (PDFUchwała Nr 858_2022.pdf (125,04KB))

- Uchwała Nr 857/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok (PDFUchwała Nr 857_2022.pdf (140,78KB))

- Uchwała Nr 856/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok (PDFUchwała Nr 856_2022.pdf (830,89KB))

- Uchwała Nr 855/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie określenia zasad gospodarki finansowej jednostek Powiatu na 2022 rok (PDFUchwała Nr 855_2022.pdf (69,00KB))

- Uchwała Nr 854/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom powiatu (PDFUchwała Nr 854_2022.pdf (72,71KB))

- Uchwała Nr 853/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 853_2022.pdf (134,46KB))

- Uchwała Nr 852/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 852_2022.pdf (51,46KB))

- Uchwała Nr 851/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 807/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkól w Krzepicach (PDFUchwała Nr 851_2022.pdf (65,26KB))

- Uchwała Nr 850/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia znajdującego się w budynku przy ul. Ks.  I. Skorupki 46A w Kłobucku (PDFUchwała Nr 850_2022.pdf (79,76KB))

- Uchwała Nr 849/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części parkingu szkolnego usytuowanego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 849_2022.pdf (59,03KB))