Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2022 roku

Lp.

 Podmiot dotowany

 Nazwa zadania

 Dziedzina

 Kwota dotacji

 1.

Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” w Kłobucku

     "XXI Dni      Długoszowskie"

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

 10.000 zł

 2.

Komenda Hufca ZHP w Kłobucku

"Harcerstwo - tradycja
i nowoczesność"

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 10.000 zł

3.

Stowarzyszenie Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego

 "Kultywowanie tradycji Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego"

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 9.000 zł

 4.

Stowarzyszenie "PROM" na rzecz rozwoju i wspierania kultury, sportu....Gminy Wręczyca Wielka

 "XVII Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego"

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 11.000 zł

5.

Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku

"Kłobucki Senior w Akcji"

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 5.000 zł

 6.

Komenda Hufca ZHP w Kłobucku

"W zgodzie z naturą"

Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego

 3.000 zł

 7.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kłobucku

"Organizowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych (zawodów, imprez) dla dzieci i młodzieży szkolnej ..."

 Sport

 22.000  zł

 8.

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kłobucku

"Organizacja mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Kłobuckiego"

 Sport

22.000 zł

9.

Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Liswarta” Krzepice

XXVIII Ogólnopolski  Bieg „KRZEPKICH” w Krzepicach

 Sport

 2.500 zł

10.

Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne  „Wieniawa” w Kłobucku

"XX Ogólnopolski Bieg Uliczny Szlakiem Jana Długosza „Wieniawa”

 Sport

 2.500 zł

 11.

 Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN” Jezioro

"Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kłobuckiego"

 Sport

 2.000 zł

 12.

 

Ognisko „Zryw” Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Parzymiechach

„44 Bieg Jesienny
im. T. Hopfera
V Cross Rowerowy”

 Sport

 2.500 zł

 13.

Uczniowski Klub Sportowy "Tygrysy" w Krzepicach

"XX Jubileuszowa Edycja Amatorskiej Ligi Siatkówki - mężczyzn Powiatu Kłobuckiego"

 Sport

 2.000 zł

 14.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orient” w Kłobucku

"Otwarte Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego w Taekwon-Do skrzatów i kadetów – IX Kłobuck Taekwon-Do Cup"

Sport

 1.500 zł

15.

 Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” w Krzepicach

 IX Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty „Orlik 2022”

 Sport

 1.500 zł

 16.

 

Klub Sportowy „Wojownik” w Kłobucku

"Organizacja turnieju  okolicznościowego dla najmłodszych dzieci.......i ich rodzin"

 Sport

 2.500 zł

17.

Komenda Hufca ZHP w Kłobucku

VIII Hufcowy Turniej Sportowy – „Sport to zdrowie"

 Sport

 1.500 zł

18.

 Ludowy Klub Sportowy „Junior” Szarlejka

„Realizacja treningów, warsztatów psychologicznych oraz turnieju dla dzieci”

 Sport

 1.500 zł

 19.

Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Zwierzyńcu Pierwszym

"Realizacja zadania publicznego w zakresie sportu – Runda Pucharu Śląska i Opolszczyzny w Cross Country – Krzepice Ptasiajka"

 Sport

 1.000 zł

 20.

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Dankowic”

„I Mistrzostwa Organizacji Pozarządowych Powiatu Kłobuckiego w Bubble Football”

 Sport

1.500 zł

 21.

 

Stowarzyszenie "Szkoła w Węglowicach"

 

„Sport to zdrowie – każdy to powie”

 Sport

 2.000 zł

 22.

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 6 w Kłobucku

„Organizacja Powiatowych Zawodów Wędkarskich dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Powiatu Kłobuckiego

 Sport

 1.500 zł

 23.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku

"Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej"

Pomoc społeczna

 13.000 zł

 24.

Stowarzyszenie "Mila i Przyjaciele" w Kłobucku

"Innowacja polisensoryczna"

Pomoc społeczna

 2.000 zł

Organizacje pozarządowe, które otrzymały dotację mniejszą od oczekiwanej, proszone są o niezwłoczne złożenie w kancelarii Starostwa Powiatowego skorygowanej oferty realizacji zadania publicznego.

 

Do pobrania: