Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do konsultacji

Strona archiwalna

 

Zarząd Powiatu Kłobuckiego zaprasza do udziału w konsultacjach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego pn.:

Uchwała Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego.

Konsultacje inicjowane są przez Zarząd Powiatu zgodnie z uchwałą Nr 1053/2022 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2022 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie będą wiążące dla Zarządu Powiatu.

Uwagi proszę kierować na adres Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck lub drogą elektroniczną na adres: z dopiskiem:

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego.
 

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 27 września 2022 roku.

Zakończenie konsultacji nastąpi w dniu 3 października 2022 roku.
 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Członek Zarządu właściwy do spraw zdrowia.

Informacje z przebiegu konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości: w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

 

Pliki do pobrania: