Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok

- Uchwała Nr 265_XXXIV_2022 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 265_XXXIV_2022.pdf (1,50MB))
 
- Uchwała Nr 264_XXXIV_2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023-2033 (PDFUchwała Nr 264_XXXIV_2022.pdf (1,13MB))
 
- Uchwała Nr 4200/VII/41/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kłobuckiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (PDFUchwała 4200-VII-41-2023.pdf (82,72KB))
 
- Uchwała Nr 4200/VII/40/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2023 rok Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała 4200-VII-40-2023.pdf (81,82KB))
 
- Uchwała Nr 1095/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (Uchwała Nr 1095_2022.pdf (4,72MB))
 
- Uchwała Nr 1094/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023-2033 (Uchwała Nr 1094_2022.pdf (1,47MB))
 
- Uchwała Nr 4200/VII/224/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023 - 20233 (PDFUchwała Nr 4200_VII_224_2022.pdf (2,47MB))

- Uchwała Nr 4200/VII/223/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem (PDFUchwała Nr 4200_VII_223_2022.pdf (1,77MB))

- Uchwała Nr 4200/VII/222/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 4200_VII_222_2022.pdf (1,98MB))