Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu - 2023 rok

Uchwały Zarządu Powiatu - VI kadencja: 2023 rok

- Uchwała Nr 1172/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia (PDFUchwała Nr 1172_2023.pdf (200,85KB))

- Uchwała Nr 1171/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2023 roku (PDFUchwała Nr 1171_2023.pdf (188,77KB))

- Uchwała Nr 1170/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1170_2023.pdf (192,76KB))

- Uchwała Nr 1169/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1169_2023.pdf (374,85KB))

- Uchwała Nr 1168/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1168_2023.pdf (61,78KB))

- Uchwała Nr 1167/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1167_2023.pdf (345,40KB))

- Uchwała Nr 1166/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1166_2023.pdf (664,99KB))

- Uchwała Nr 1165/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 1165_2023.pdf (105,51KB))

- Uchwała Nr 1164/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie użyczenia ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1164_2023.pdf (90,86KB))

- Uchwała Nr 1163/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1163_2023.pdf (58,04KB))

- Uchwała Nr 1162/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 1162_2023.pdf (89,06KB))

- Uchwała Nr 1161/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację kabla niskiego napięcia oraz złącza kablowego z aparatem pomiarowym na nieruchomości stanowiącej powiatowy zasób nieruchomości (PDFUchwała Nr 1161_2023.pdf (279,82KB))

- Decyzja Nr 1160/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2023 roku o wygaśnięciu ustanowionego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowych w Starokrzepicach (PDFDecyzja Nr 1160_2023.pdf (265,05KB))

- Uchwała Nr 1159/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1159_2023.pdf (57,95KB))

- Uchwała Nr 1158/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 1158_2023.pdf (130,63KB))

- Uchwała Nr 1157/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na instalację przyłącza telekomunikacyjnego (światłowodowego) do pomieszczeń w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1157_2023.pdf (72,29KB))

- Uchwała Nr 1156/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1156_2023.pdf (59,99KB))

- Uchwała Nr 1155/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie powiatową nieruchomością na cele budowlane (PDFUchwała Nr 1155_2023.pdf (64,62KB))

- Uchwała Nr 1154/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie likwidacji pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1154_2023.pdf (74,24KB))

- Uchwała Nr 1153/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1153_2023.pdf (212,84KB))

- Uchwała Nr 1152/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1152_2023.pdf (472,17KB))

- Uchwała Nr 1151/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023-2033 (PDFUchwała Nr 1151_2023.pdf (736,44KB))

- Uchwała Nr 1150/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie określenia zasad gospodarki finansowej jednostek Powiatu na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1150_2023.pdf (67,44KB))

- Uchwała Nr 1149/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1149_2023.pdf (130,58KB))

- Uchwała Nr 1148/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom powiatu (PDFUchwała Nr 1148_2023.pdf (65,16KB))

- Uchwała Nr 1147/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1147_2023.pdf (724,79KB))

- Uchwała Nr 1146/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1146_2023.pdf (62,38KB))

- Uchwała Nr 1145/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej opiniującej oferty oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji (PDFUchwała Nr 1145_2023.pdf (325,12KB))

- Uchwała Nr 1144/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (PDFUchwała Nr 1144_2023.pdf (344,60KB))

- Uchwała Nr 1143/22 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku (PDFUchwała Nr 1143_2023.pdf (443,47KB))