Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu - 2023 rok

Uchwały Zarządu Powiatu - VI kadencja: 2023 rok

 

- Uchwała Nr 1426/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektu budowlanego znajdującego się na nieruchomości położonej w Kłobucku, ul. Częstochowska 45 (PDFUchwała Nr 1426_2023.pdf (52,77KB))

- Uchwała Nr 1425/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1425_2023.pdf (282,21KB))

- Uchwała Nr 1424/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1424_2023.pdf (217,33KB))

- Uchwała Nr 1423/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1423_2023.pdf (235,07KB))

- Uchwała Nr 1422/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1422_2023.pdf (66,84KB))

- Uchwała Nr 1421/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1421_2023.pdf (209,00KB))

- Uchwała Nr 1420/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1420_2023.pdf (759,80KB))

- Uchwała Nr 1419/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku nagrody rocznej za 2022 rok (PDFUchwała Nr 1419_2023.pdf (52,85KB))

- Uchwała Nr 1418/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach na 2024 rok (PDFUchwała Nr 1418_2023.pdf (466,47KB))

- Uchwała Nr 1417/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1417_2023.pdf (428,32KB))

- Uchwała Nr 1416/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1416_2023.pdf (191,80KB))

- Uchwała Nr 1415/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki, dla obszarów w obrębach Aleksandrów, Janiki, Kałmuki, Kawki, Konieczki, Kostrzyna, Koski i Praszczyki (PDFUchwała Nr 1415_2023.pdf (57,36KB))

- Uchwała Nr 1414/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1414_2023.pdf (168,42KB))

- Uchwała Nr 1413/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1413_2023.pdf (484,31KB))

- Uchwała Nr 1412/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1412_2023.pdf (334,40KB))

- Uchwała Nr 1411/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1411_2023.pdf (613,90KB))

- Uchwała Nr 1410/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 1410_2023.pdf (354,69KB))

- Uchwała Nr 1409/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 1409_2023.pdf (348,13KB))

- Uchwała Nr 1408/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 1408_2023.pdf (76,94KB))

- Uchwała Nr 1407/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dziedzińca szkolnego usytuowanego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1407_2023.pdf (68,81KB))

- Uchwała Nr 1406/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 1406_2023.pdf (57,43KB))

- Uchwała Nr 1405/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1405_2023.pdf (120,75KB))

- Uchwała Nr 1404/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieopłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w powiecie kłobuckim w 2024 roku (PDFUchwała Nr 1404_2023.pdf (66,46KB))

- Uchwała Nr 1403/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie przekazania składników majątkowych mienia Powiatu Kłobuckiego na rzecz Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1403_2023.pdf (99,63KB))

- Uchwała Nr 1402/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie przekazania składników majątkowych mienia Powiatu Kłobuckiego na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „MAJA” w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1402_2023.pdf (121,75KB))

- Uchwała Nr 1401/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie przekazania składników majątkowych mienia Powiatu Kłobuckiego na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „MAJA” w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1401_2023.pdf (91,75KB))

- Uchwała Nr 1400/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1400_2023.pdf (449,95KB))

- Uchwała Nr 1399/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1399_2023.pdf (1,18MB))

- Uchwała Nr 1398/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Jana Kilińskiego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1398_2023.pdf (56,52KB))

- Uchwała Nr 1397/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego na rzecz Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1397_2023.pdf (59,53KB))

- Uchwała Nr 1396/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego na rzecz Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1396_2023.pdf (56,92KB))

- Uchwała Nr 1395/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego na rzecz Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 1395_2023.pdf (59,55KB))

- Uchwała Nr 1394/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1394_2023.pdf (55,81KB))

- Uchwała Nr 1393/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1393_2023.pdf (60,95KB))

- Uchwała Nr 1392/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1392_2023.pdf (52,83KB))

- Uchwała Nr 1391/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (PDFUchwała Nr 1391_2023.pdf (61,36KB))

- Uchwała Nr 1390/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1390_2023.pdf (48,45KB))

- Uchwała Nr 1389/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego na rzecz Dziennego Domu Senior + w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1389_2023.pdf (52,67KB))

- Uchwała Nr 1388/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie (PDFUchwała Nr 1388_2023.pdf (57,30KB))

- Uchwała Nr 1387/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Krzepicach (PDFUchwała Nr 1387_2023.pdf (57,79KB))

- Uchwała Nr 1386/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego na rzecz Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1386_2023.pdf (60,63KB))

- Uchwała Nr 1385/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maja” w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1385_2023.pdf (55,38KB))

- Uchwała Nr 1384/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 1384_2023.pdf (320,87KB))

- Uchwała Nr 1383/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie odmowy udzielenia dofinansowania na realizację zadań pn. „Nieodkryty Powiat Kłobucki” oraz „Nie bądź ofiarą! Warsztaty z samoobrony” (PDFUchwała Nr 1383_2023.pdf (72,25KB))

- Uchwała Nr 1382/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1382_2023.pdf (348,43KB))

- Uchwała Nr 1381/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1381_2023.pdf (488,08KB))

- Uchwała Nr 1380/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1380_2023.pdf (932,34KB))

- Uchwała Nr 1379/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie upoważnienia Starosty Kłobuckiego do reprezentacji Powiatu (PDFUchwała Nr 1379_2023.pdf (61,23KB))

- Uchwała Nr 1378/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie upoważnienia Wicestarosty Kłobuckiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu (PDFUchwała Nr 1378_2023.pdf (51,05KB))

- Uchwała Nr 1377/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie upoważnienia Starosty Kłobuckiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu (PDFUchwała Nr 1377_2023.pdf (50,96KB))

- Uchwała Nr 1376/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023-2033 (PDFUchwała Nr 1376_2023.pdf (709,37KB))

- Uchwała Nr 1375/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 roku (PDFUchwała Nr 1375_2023.pdf (416,83KB))

- Uchwała Nr 1374/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie upoważnienia Starosty Kłobuckiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu (PDFUchwała Nr 1374_2023.pdf (510,22KB))

- Uchwała Nr 1373/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację kabla niskiego napięcia oraz złącza kablowego z aparatem pomiarowym na nieruchomości stanowiącej powiatowy zasób nieruchomości (PDFUchwała Nr 1373_2023.pdf (739,29KB))

- Uchwała Nr 1372/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1372_2023.pdf (675,30KB))

- Uchwała Nr 1371/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przystąpienia do podziału nieruchomości (PDFUchwała Nr 1371_2023.pdf (264,76KB))

- Uchwała Nr 1370/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody Gminie Lipie na dysponowanie na cele budowlane powiatową nieruchomością położoną w pasie drogi powiatowej nr 2001S w miejscowości Brzózki (PDFUchwała Nr 1370_2023.pdf (69,05KB))

- Uchwała Nr 1369/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody Gminie Panki na dysponowanie na cele budowlane powiatową nieruchomością położoną w pasie drogi powiatowej nr 2035S w miejscowości Janiki (PDFUchwała Nr 1369_2023.pdf (69,62KB))

- Uchwała Nr 1368/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania zleconego przez Powiat Kłobucki organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej (PDFUchwała Nr 1368_2023.pdf (299,48KB))

- Uchwała Nr 1367/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1367_2023.pdf (218,64KB))

- Uchwała Nr 1366/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok (PDFUchwała Nr 1366_2023.pdf (5,03MB))

- Uchwała Nr 1365/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2024-2034 (PDFUchwała Nr 1365_2023.pdf (1,24MB))

- Uchwała Nr 1364/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1364_2023.pdf (68,28KB))

- Uchwała Nr 1363/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie upoważnienia Wicestarosty Kłobuckiego do reprezentowania Powiatu (PDFUchwała Nr 1363_2023.pdf (54,96KB))

- Uchwała Nr 1362/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (PDFUchwała Nr 1362_2023.pdf (80,75KB))

- Uchwała Nr 1361/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (PDFUchwała Nr 1361_2023.pdf (57,51KB))

- Uchwała Nr 1360/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1360_2023.pdf (616,77KB))

- Uchwała Nr 1359/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1359_2023.pdf (111,84KB))

- Uchwała Nr 1358/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursy ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w powiecie kłobucki w 2024 roku (PDFUchwała Nr 1358_2023.pdf (915,86KB))

- Uchwała Nr 1357/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2023 roku w sprawie przekazania ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego na rzecz Dziennego Domu „Senior+” w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1357_2023.pdf (51,27KB))

- Uchwała Nr 1356/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2023 roku w sprawie użyczenia ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1356_2023.pdf (49,98KB))

- Uchwała Nr 1355/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok (PDFUchwała Nr 1355_2023.pdf (674,96KB))

- Uchwała Nr 1354/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2023 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 1354_2023.pdf (152,10KB))

- Uchwała Nr 1353/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1353_2023.pdf (415,96KB))

- Uchwała Nr 1352/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1352_2023.pdf (550,70KB))

- Uchwała Nr 1351/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 października 2023 roku  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i działania w imieniu Powiatu Kłobuckiego w postępowaniach administracyjnych (PDFUchwała Nr 1351_2023.pdf (69,84KB))

- Uchwała Nr 1350/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1350_2023.pdf (143,20KB))

- Uchwała Nr 1349/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 października 2023 roku w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1349_2023.pdf (92,82KB))

- Uchwała Nr 1348/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 października 2023 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1348_2023.pdf (48,83KB))

- Uchwała Nr 1347/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na docieplenie ściany budynku graniczącej z nieruchomością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1347_2023.pdf (69,35KB))

- Uchwała Nr 1346/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gabinetu lekarskiego usytuowanego w budynku Ośrodka Zdrowia we Wręczycy Wielkiej (PDFUchwała Nr 1346_2023.pdf (72,04KB))

- Uchwała Nr 1345/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie przetargowym garaży usytuowanych w kompleksie budynków Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1345_2023.pdf (70,51KB))

- Uchwała Nr 1344/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1344_2023.pdf (66,02KB))

- Uchwała Nr 1343/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1343_2023.pdf (67,25KB))

- Uchwała Nr 1342/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części powierzchni korytarza szkolnego oraz części korytarza warsztatów Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku z przeznaczeniem pod automaty vendingowe (PDFUchwała Nr 1342_2023.pdf (79,98KB))

- Uchwała Nr 1341/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 października 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1341_2023.pdf (406,38KB))

- Uchwała Nr 1340/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1340_2023.pdf (899,15KB))

- Uchwała Nr 1339/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1339_2023.pdf (351,10KB))

- Uchwała Nr 1338/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1338_2023.pdf (486,51KB))

- Uchwała Nr 1337/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1337_2023.pdf (113,29KB))

- Uchwała Nr 1336/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1336_2023.pdf (63,66KB))

- Uchwała Nr 1335/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 września 2023 roku w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Kłobuckiego na lata 2023-2025 (PDFUchwała Nr 1335_2023.pdf (8,95MB))

- Uchwała Nr 1334/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 września 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1334_2023.pdf (153,29KB))

- Uchwała Nr 1333/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1333_2023.pdf (448,85KB))

- Uchwała Nr 1332/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 września 2023 roku w w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1332_2023.pdf (635,12KB))

- Uchwała Nr 1331/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 września 2023 roku w sprawie zaliczenia ulic: Chabrowej, Liliowej, Różanej, Cichej w całym przebiegu oraz ulicy Bór od skrzyżowania z ulicą Leśną do skrzyżowania z drogą polną na działce nr 2754 na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2875 w m. Ostrowy nad Okszą do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (PDFUchwała Nr 1331_2023.pdf (58,45KB))

- Uchwała Nr 1330/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku aktywów trwałych (PDFUchwała Nr 1330_2023.pdf (51,25KB))

- Uchwała Nr 1329/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 września 2023 roku w sprawie przyznania stypendium studentce uczelni medycznej kierunku lekarskiego (PDFUchwała Nr 1329_2023.pdf (52,54KB))

- Uchwała Nr 1328/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 września 2023 roku w sprawie przyznania stypendium studentce uczelni medycznej kierunku lekarskiego (PDFUchwała Nr 1328_2023.pdf (50,89KB))

- Uchwała Nr 1327/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1327_2023.pdf (745,08KB))

- Uchwała Nr 1326/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 września 2023 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Częstochowskiej, Rolniczej, Inwestycyjnej, Stalowej w miejscowości Krzepice obejmującego teren projektowanej strefy usługowo-produkcyjnej (PDFUchwała Nr 1326_2023.pdf (61,45KB))

- Uchwała Nr 1325/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 września 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1325_2023.pdf (637,09KB))

- Uchwała Nr 1324/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1324_2023.pdf (1,15MB))

- Uchwała Nr 1323/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 września 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1323_2023.pdf (635,36KB))

- Uchwała Nr 1322/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 września 2023 roku w sprawie użyczenia nieruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1322_2023.pdf (58,79KB))

- Uchwała Nr 1321/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 września 2023 roku w sprawie użyczenia nieruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1321_2023.pdf (54,26KB))

- Uchwała Nr 1320/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 września 2023 roku w sprawie  wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane powiatowymi nieruchomościami położonymi w pasie drogi powiatowej nr 2041S (PDFUchwała Nr 1320_2023.pdf (77,22KB))

- Uchwała Nr 1319/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 września 2023 roku w sprawie  wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane powiatową nieruchomością położoną w pasie drogi powiatowej nr 2020S (PDFUchwała Nr 1319_2023.pdf (66,91KB))

- Uchwała Nr 1318/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 1318_2023.pdf (154,75KB))

- Uchwała Nr 1317/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1317_2023.pdf (105,07KB))

- Uchwała Nr 1316/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1316_2023.pdf (71,92KB))

- Uchwała Nr 1315/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1315_2023.pdf (460,12KB))

- Uchwała Nr 1314/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1314_2023.pdf (876,44KB))

- Uchwała Nr 1313/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie księgi uczniów oraz księgi słuchaczy wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1313_2023.pdf (68,29KB))

- Uchwała Nr 1312/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Kłobucku do komisji inwentaryzacyjnej dotyczącej trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom (PDFUchwała Nr 1312_2023.pdf (66,17KB))

- Uchwała Nr 1311/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (PDFUchwała Nr 1311_2023.pdf (80,22KB))

- Uchwała Nr 1310/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku z przeznaczeniem na prowadzenie wykładów w zakresie szkolenia kierowców (PDFUchwała Nr 1310_2023.pdf (68,29KB))

- Uchwała Nr 1309/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1309_2023.pdf (659,54KB))

- Uchwała Nr 1308/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1308_2023.pdf (1,06MB))

- Uchwała Nr 1307/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie współfinansowania remontu dachu budynku siedziby Starostwa Powiatowego (PDFUchwała Nr 1307_2023.pdf (74,38KB))

- Uchwała Nr 1306/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie  nieodpłatnego nabycia nieruchomości  na rzecz Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1306_2023.pdf (76,19KB))

- Uchwała Nr 1305/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Ostrowy nad Okszą (PDFUchwała Nr 1305_2023.pdf (56,00KB))

- Uchwała Nr 1304/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1304_2023.pdf (52,15KB))

- Uchwała Nr 1303/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1303_2023.pdf (46,13KB))

- Uchwała Nr 1302/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu (PDFUchwała Nr 1302_2023.pdf (68,12KB))

- Uchwała Nr 1301/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 1301_2023.pdf (127,76KB))

- Uchwała Nr 1300/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie użyczenia ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1300_2023.pdf (58,87KB))

- Uchwała Nr 1299/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1299_2023.pdf (132,54KB))

- Uchwała Nr 1298/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1298_2023.pdf (425,15KB))

- Uchwała Nr 1297/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lipca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania składników majątkowych mienia Powiatu Kłobuckiego na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maja” w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1297_2023.pdf (56,86KB))

- Uchwała Nr 1296/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (PDFUchwała Nr 1296_2023.pdf (60,83KB))

- Uchwała Nr 1295/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 1295_2023.pdf (55,50KB))

- Uchwała Nr 1294/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 1294_2023.pdf (80,98KB))

- Uchwała Nr 1293/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 1293_2023.pdf (82,58KB))

- Uchwała Nr 1292/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 1292_2023.pdf (85,59KB))

- Uchwała Nr 1291/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 1291_2023.pdf (56,72KB))

- Uchwała Nr 1290/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1290_2023.pdf (231,07KB))

- Uchwała Nr 1289/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1289_2023.pdf (487,82KB))

- Uchwała Nr 1288/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku aktywów trwałych (PDFUchwała Nr 1288_2023.pdf (59,30KB))

- Uchwała Nr 1287/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1287_2023.pdf (235,11KB))

- Uchwała Nr 1286/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1286_2023.pdf (74,00KB))

- Uchwała Nr 1285/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie użyczenia ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1285_2023.pdf (169,38KB))

- Uchwała Nr 1284/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 2023 roku (PDFUchwała Nr 1284_2023.pdf (95,38KB))

- Uchwała Nr 1283/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wynajęcia pomieszczeń biurowych o powierzchni 44 m² w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1283_2023.pdf (79,07KB))

- Uchwała Nr 1282/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wynajęcia pomieszczeń nr 13 i 15 w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1282_2023.pdf (66,80KB))

- Uchwała Nr 1281/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane powiatową nieruchomością położoną w pasie drogi powiatowej nr 2020S (PDFUchwała Nr 1281_2023.pdf (69,17KB))

- Uchwała Nr 1280/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1280_2023.pdf (55,37KB))

- Uchwała Nr 1279/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1279_2023.pdf (465,27KB))

- Uchwała Nr 1278/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1278_2023.pdf (847,74KB))

- Uchwała Nr 1277/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1277_2023.pdf (208,27KB))

- Uchwała Nr 1276/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia i podpisania bilansu skonsolidowanego Powiatu Kłobuckiego za 2022 rok (PDFUchwała Nr 1276_2023.pdf (247,75KB))

- Uchwała Nr 1275/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem powierzchni w budynku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1275_2023.pdf (67,68KB))

- Uchwała Nr 1274/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gabinetu lekarskiego usytuowanego w budynku Ośrodka Zdowie w Popowie (PDFUchwała Nr 1274_2023.pdf (68,85KB))

- Uchwała Nr 1273/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie przetargowym pomieszczeń usytuowanych w budynku Ośrodka Zdrowia w Popowie (PDFUchwała Nr 1273_2023.pdf (70,43KB))

- Uchwała Nr 1272/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na docieplenie budynku mieszkalnego graniczącego z działką Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1272_2023.pdf (57,04KB))

- Uchwała Nr 1271/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie wydania opinii lokalizacji do projektu przebudowy drogi dla zadania: „Projekt budowy skrzyżowania drogi krajowej (DK-43) w km 54+384 z drogą publiczną w miejscowości Lgota wraz z budową drogi publicznej” (PDFUchwała Nr 1271_2023.pdf (69,55KB))

- Uchwała Nr 1270/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1270_2023.pdf (285,21KB))

- Uchwała Nr 1269/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1269_2023.pdf (778,86KB))

- Uchwała Nr 1268/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie przekazania do użytkowania ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1268_2023.pdf (55,76KB))

- Uchwała Nr 1267/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1267_2023.pdf (58,37KB))

- Uchwała Nr 1266/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Kłobuckiego za 2022 rok (PDFUchwała Nr 1266_2023.pdf (5,60MB))

- Uchwała Nr 1265/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1265_2023.pdf (263,02KB))

- Uchwała Nr 1264/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1264_2023.pdf (516,27KB))

- Uchwała Nr 1263/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelnia medycznych kierunku lekarskiego (PDFUchwała Nr 1263_2023.pdf (206,52KB))

- Uchwała Nr 1262/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kłobuckim” (PDFUchwała Nr 1262_2023.pdf (1,76MB))

- Uchwała Nr 1261/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2022 (PDFUchwała Nr 1261_2023.pdf (195,95KB))

- Uchwała Nr 1260/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 17 znajdującego się w budynku położonym przy ul. A. Ryły 24 w Krzepicach (PDFUchwała Nr 1260_2023.pdf (60,18KB))

- Uchwała Nr 1259/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1259_2023.pdf (217,64KB))

- Uchwała Nr 1258/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1258_2023.pdf (455,21KB))

- Uchwała Nr 1257/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1257_2023.pdf (198,57KB))

- Uchwała Nr 1256/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 1256_2023.pdf (1,01MB))

- Uchwała Nr 1255/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego na nieruchomość należącą do Parafii Katolickiej w Starokrzepicach (PDFUchwała Nr 1255_2023.pdf (60,29KB))

- Uchwała Nr 1254/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie wydania opinii do zaplanowanego przez gminę Popów zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Turystycznej i Sosnowej w miejscowości Zawady" (PDFUchwała Nr 1254_2023.pdf (63,62KB))

- Uchwała Nr 1253/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych następujących odcinków dróg powiatowych: - nr 2327 S w m. Zumpy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 905 do północnej granicy działki nr 294/98 z południową granicą działki nr 1430/12; - nr 1022 S w m. Dębowa Góra od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 907 do południowej granicy działki nr 336/69 z północną granicą działki nr 204 (PDFUchwała Nr 1253_2023.pdf (61,14KB))

- Uchwała Nr 1252/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1252_2023.pdf (79,23KB))

- Uchwała Nr 1251/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1251_2023.pdf (177,45KB))

- Uchwała Nr 1250/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1250_2023.pdf (366,93KB))

- Uchwała Nr 1249/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Szymanek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektów niekonkurencyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (PDFUchwała Nr 1249_2023.pdf (116,71KB))

- Uchwała Nr 1248/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej (PDFUchwała Nr 1248_2023.pdf (50,31KB))

- Uchwała Nr 1247/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku w rejonie ulic Długosza, Zamkowej, Poprzecznej i Leoninda Teligi (PDFUchwała Nr 1247_2023.pdf (70,90KB))

- Uchwała Nr 1246/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie użyczenia ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1246_2023.pdf (56,65KB))

- Uchwała Nr 1245/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2022 rok (PDFUchwała Nr 1245_2023.pdf (1,13MB))

- Uchwała Nr 1244/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1244_2023.pdf (249,81KB))

- Uchwała Nr 1243/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1243_2023.pdf (395,94KB))

- Uchwała Nr 1242/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 1242_2023.pdf (127,12KB))

- Uchwała Nr 1241/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie użyczenia ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1241_2023.pdf (52,48KB))

- Uchwała Nr 1240/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46A, 42-100 Kłobuck (PDFUchwała Nr 1240_2023.pdf (580,31KB))

- Uchwała Nr 1239/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na zbywanie, wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1239_2023.pdf (77,82KB))

- Uchwała Nr 1238/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1238_2023.pdf (328,83KB))

- Uchwała Nr 1237/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1237_2023.pdf (348,56KB))

- Uchwała Nr 1236/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1236_2023.pdf (878,02KB))

- Uchwała Nr 1235/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1235_2023.pdf (181,68KB))

- Uchwała Nr 1234/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie użyczenia nieruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1234_2023.pdf (85,24KB))

- Uchwała Nr 1233/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1233_2023.pdf (60,99KB))

- Uchwała Nr 1232/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2022 rok (PDFUchwała Nr 1232_2023.pdf (2,21MB))

- Uchwała Nr 1231/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2022 rok (PDFUchwała Nr 1231_2023.pdf (200,16KB))

- Uchwała Nr 1230/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1230_2023.pdf (596,94KB))

- Uchwała Nr 1229/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1229_2023.pdf (855,16KB))

- Uchwała Nr 1228/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2022 rok (PDFUchwała Nr 1228_2023.pdf (6,52MB))

- Uchwała Nr 1227/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2022 rok (PDFUchwała Nr 1227_2023.pdf (856,19KB))

- Uchwała Nr 1226/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym (PDFUchwała Nr 1226_2023.pdf (65,22KB))

- Uchwała Nr 1225/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1225_2023.pdf (57,94KB))

- Uchwała Nr 1224/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały zmieniającej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 1224_2023.pdf (79,39KB))

- Uchwała Nr 1223/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1223_2023.pdf (65,84KB))

- Uchwała Nr 1222/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1222_2023.pdf (71,93KB))

- Uchwała Nr 1221/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1221_2023.pdf (67,05KB))

- Uchwała Nr 1220/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1220_2023.pdf (63,50KB))

- Uchwała Nr 1219/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1219_2023.pdf (69,94KB))

- Uchwała Nr 1218/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1218_2023.pdf (66,06KB))

- Uchwała Nr 1217/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1217_2023.pdf (70,64KB))

- Uchwała Nr 1216/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1216_2023.pdf (68,14KB))

- Uchwała Nr 1215/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1215_2023.pdf (66,87KB))

- Uchwała Nr 1214/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1214_2023.pdf (71,55KB))

- Uchwała Nr 1213/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1213_2023.pdf (69,13KB))

- Uchwała Nr 1212/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1212_2023.pdf (64,82KB))

- Uchwała Nr 1211/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1211_2023.pdf (63,05KB))

- Uchwała Nr 1210/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1210_2023.pdf (67,81KB))

- Uchwała Nr 1209/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1209_2023.pdf (63,21KB))

- Uchwała Nr 1208/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1208_2023.pdf (59,83KB))

- Uchwała Nr 1207/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1207_2023.pdf (63,31KB))

- Uchwała Nr 1206/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1206_2023.pdf (63,24KB))

- Uchwała Nr 1205/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1205_2023.pdf (63,70KB))

- Uchwała Nr 1204/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1204_2023.pdf (65,53KB))

- Uchwała Nr 1203/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1203_2023.pdf (66,31KB))

- Uchwała Nr 1202/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1202_2023.pdf (68,80KB))

- Uchwała Nr 1201/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1201_2023.pdf (69,46KB))

- Uchwała Nr 1200/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1200_2023.pdf (60,25KB))

- Uchwała Nr 1199/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1199_2023.pdf (70,97KB))

- Uchwała Nr 1198/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1198_2023.pdf (68,61KB))

- Uchwała Nr 1197/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1197_2023.pdf (62,85KB))

- Uchwała Nr 1196/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1196_2023.pdf (63,82KB))

- Uchwała Nr 1195/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 1195_2023.pdf (61,69KB))

- Uchwała Nr 1194/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie przetargowym garażu usytuowanego na terenie przy ośrodku zdrowia w Rębielicach Królewskich (PDFUchwała Nr 1194_2023.pdf (74,48KB))

- Uchwała Nr 1193/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie przetargowym garażu usytuowanego w kompleksie budynków Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1193_2023.pdf (72,24KB))

- Uchwała Nr 1192/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 10 znajdującego się w budynku położonym przy ul. A. Ryły 24 w Krzepicach (PDFUchwała Nr 1192_2023.pdf (66,81KB))

- Uchwała Nr 1191/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1191_2023.pdf (193,25KB))

- Uchwała Nr 1190/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie powołania zespołu ds. oceny sytuacji życiowej obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1190_2023.pdf (125,46KB))

- Uchwała Nr 1189/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w postaci darowizny przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku aktywów trwałych (PDFUchwała Nr 1189_2023.pdf (54,17KB))

- Uchwała Nr 1188/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1188_2023.pdf (312,81KB))

- Uchwała Nr 1187/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1187_2023.pdf (1,00MB))

- Uchwała Nr 1186/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie użyczenia ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobucku (PDFUchwała Nr 1186_2023.pdf (55,53KB))

- Uchwała Nr 1185/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku w rejonie ulic Jana Długosza, Zamkowej, Poprzecznej i Leonida Teligi (PDFUchwała Nr 1185_2023.pdf (69,04KB))

- Uchwała Nr 1184/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 1184_2023.pdf (1,02MB))

- Uchwała Nr 1183/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1183_2023.pdf (61,59KB))

- Uchwała Nr 1182/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie powiatową nieruchomością na cele budowlane (PDFUchwała Nr 1182_2023.pdf (221,90KB))

- Uchwała Nr 1181/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie użyczenia ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1181_2023.pdf (90,23KB))

- Uchwała Nr 1180/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1180_2023.pdf (61,93KB))

- Uchwała Nr 1179/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1179_2023.pdf (61,62KB))

- Uchwała Nr 1178/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1178_2023.pdf (435,64KB))

- Uchwała Nr 1177/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1177_2023.pdf (841,62KB))

- Uchwała Nr 1176/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1176_2023.pdf (242,25KB))

- Uchwała Nr 1175/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Seniorów (PDFUchwała Nr 1175_2023.pdf (79,93KB))

- Uchwała Nr 1174/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia (PDFUchwała Nr 1174_2023.pdf (90,33KB))

- Uchwała Nr 1173/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym części powierzchni korytarzy w budynkach będących w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1173_2023.pdf (80,02KB))

- Uchwała Nr 1172/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia (PDFUchwała Nr 1172_2023.pdf (200,85KB))

- Uchwała Nr 1171/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2023 roku (PDFUchwała Nr 1171_2023.pdf (188,77KB))

- Uchwała Nr 1170/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1170_2023.pdf (192,76KB))

- Uchwała Nr 1169/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1169_2023.pdf (374,85KB))

- Uchwała Nr 1168/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1168_2023.pdf (61,78KB))

- Uchwała Nr 1167/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1167_2023.pdf (345,40KB))

- Uchwała Nr 1166/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1166_2023.pdf (664,99KB))

- Uchwała Nr 1165/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 1165_2023.pdf (105,51KB))

- Uchwała Nr 1164/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie użyczenia ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1164_2023.pdf (90,86KB))

- Uchwała Nr 1163/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1163_2023.pdf (58,04KB))

- Uchwała Nr 1162/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 1162_2023.pdf (89,06KB))

- Uchwała Nr 1161/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację kabla niskiego napięcia oraz złącza kablowego z aparatem pomiarowym na nieruchomości stanowiącej powiatowy zasób nieruchomości (PDFUchwała Nr 1161_2023.pdf (279,82KB))

- Decyzja Nr 1160/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2023 roku o wygaśnięciu ustanowionego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowych w Starokrzepicach (PDFDecyzja Nr 1160_2023.pdf (265,05KB))

- Uchwała Nr 1159/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1159_2023.pdf (57,95KB))

- Uchwała Nr 1158/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 1158_2023.pdf (130,63KB))

- Uchwała Nr 1157/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na instalację przyłącza telekomunikacyjnego (światłowodowego) do pomieszczeń w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1157_2023.pdf (72,29KB))

- Uchwała Nr 1156/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1156_2023.pdf (59,99KB))

- Uchwała Nr 1155/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie powiatową nieruchomością na cele budowlane (PDFUchwała Nr 1155_2023.pdf (64,62KB))

- Uchwała Nr 1154/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie likwidacji pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1154_2023.pdf (74,24KB))

- Uchwała Nr 1153/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1153_2023.pdf (212,84KB))

- Uchwała Nr 1152/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1152_2023.pdf (472,17KB))

- Uchwała Nr 1151/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2023-2033 (PDFUchwała Nr 1151_2023.pdf (736,44KB))

- Uchwała Nr 1150/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie określenia zasad gospodarki finansowej jednostek Powiatu na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1150_2023.pdf (67,44KB))

- Uchwała Nr 1149/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1149_2023.pdf (130,58KB))

- Uchwała Nr 1148/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom powiatu (PDFUchwała Nr 1148_2023.pdf (65,16KB))

- Uchwała Nr 1147/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok (PDFUchwała Nr 1147_2023.pdf (724,79KB))

- Uchwała Nr 1146/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1146_2023.pdf (62,38KB))

- Uchwała Nr 1145/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej opiniującej oferty oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji (PDFUchwała Nr 1145_2023.pdf (325,12KB))

- Uchwała Nr 1144/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (PDFUchwała Nr 1144_2023.pdf (344,60KB))

- Uchwała Nr 1143/23 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku (PDFUchwała Nr 1143_2023.pdf (443,47KB))