Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokoły organów kontroli zewnętrznych - 2019 rok

1. Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Częstochowie (PDF1.pdf (1,59MB))

2. Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Kłobuckiego przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach (PDF2.pdf (7,55MB))

3. Wyciąg z "Zaleceń w zakresie realizacji ustaleń zespołu kontrolnego ujętych w protokole kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych w województwie śląskim" przeprowadzonej przez Prezesa Rady Ministrów (PDF3.pdf (1,28MB))

4. Informacja pokontrolna projektu nr 015A/15 "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego" po kontroli przeprowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (PDF4.pdf (704,87KB))

5. Protokół kontroli w zakresie oceny powiatowego systemu przeciwdziałania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Kłobuckim przeprowadzonej przez Wojewodę Śląskiego (PDF5.pdf (741,28KB))