Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokoły organów kontroli zewnętrznych - 2022 rok

1. Protokół kontroli, Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku, w zakresie zagadnień z zakresu prawnej ochrony stosunku pracy w części dotyczącej prawidłowości  prowadzenia dokumentacji pracowniczej, nawiązania, rozwiązania stosunku pracy, zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych, czasu pracy w kontekście pracy pracowników samorządowych w godzinach nadliczbowych, wykorzystania przez pracowników urlopów wypoczynkowych, przeprowadzonej przez Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Częstochowie (PDF1.pdf (1,01MB))

2. Informacja pokontrolna w zakresie oceny zgodności wykorzystania środków finansowych w sprawie dofinansowania projektu nr 0102/20 "Ograniczenie niskiej emisji w Powiecie Kłobuckim" po kontroli przeprowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (PDF2.pdf (302,26KB))

3. Wystąpienie pokontrolne po kontroli wykorzystania środków dotacji z budżetu państwa na realizację zadań nałożonych ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przekazanych umową nr 8/2021/NPP z 22.02.2021r. oraz ocena realizacji w roku 2021 zadania zleconego, przeprowadzonej przez Wojewodę Śląskiego (PDF3.pdf (1,01MB))

4. Protokół kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie "Termomodernizacja dachu warsztatów oraz zabudowa instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku ul. Zamkowa 6" (PDF4.pdf (1,39MB))

5. Wystąpienie pokontrolne po kontroli "Wykorzystanie przez Starostę dotacji celowych na realizację w 2021 roku zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarką nieruchomościami (z wyłączeniem środków przekazanych na obsługę administracyjną tych zadań) (PDF5.pdf (1,08MB))