Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wymagane dokumenty i załączniki:

  1. Wniosek użytkownika wieczystego bądź w przypadku współużytkowania - wszystkich współużytkowników wieczystych (DOCXWniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.docx (16,19KB))
  2. Akt notarialny o nabyciu prawa użytkowania wieczystego lub decyzja – oryginał do wglądu
  3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50,00 zł
  4. Klauzula informacyjna (DOCXKlauzula informacyjna.docx (14,92KB))

Opłaty:

Podlega opłacie skarbowej – 50 zł, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142, z późn. zm.).

Opłata skarbowa płatna na rachunek:

Urząd Miejski w Kłobucku ul. 11 Listopada 6

39 8248 0002 1000 0000 0361 0001

Termin załatwienia sprawy:

  1. z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia
  2. na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,

Podstawa prawna:

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz. 1314, z późn. zm.)