Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wymagane dokumenty i załączniki:

  1. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty (Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.docx (16,62KB))
  2. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (Oświadczenie o nieprowadzeniu działaności gospodarczej.docx (16,12KB))
  3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia dot. wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w wysokości  17,00 zł
  4. Dowód wpłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł
  5. Klauzula informacyjna (Klauzula informacyjna.docx (14,92KB))

Opłaty:

Podlega opłacie skarbowej – 17 zł, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142, z późn. zm.).

Opłata skarbowa płatna na rachunek:

Urząd Miejski w Kłobucku ul. 11 Listopada 6

39 8248 0002 1000 0000 0361 0001

Termin załatwienia sprawy:

Na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2023 r. poz. 904, z późn. zm.)