Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwrot działki dożywotniego użytkowania oraz działek siedliskowych

Wymagane dokumenty i załączniki:

 1. Wniosek o zwrot działki dożywotniego użytkowania lub wniosek o zwrot działki siedliskowej (Wniosek o zwrot działki dożywotniego użytkowania.docx (14,73KB), Wniosek o zwrot działki siedliskowej pod budynkami.docx (14,79KB))
 2. Akt własności ziemi – oryginał lub odpis
 3. Decyzja o przejęciu gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa – oryginał lub odpis
 4. W przypadku, gdy wniosek składa następca prawny należy dołączyć dokument potwierdzający następstwo prawne np. akt notarialny, prawomocne postanowienie spadkowe – oryginał do wglądu
 5. Klauzula informacyjna (Klauzula informacyjna.docx (14,90KB))

Opłaty:

Opłata skarbowa 10 zł, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142, z późn. zm.).

Opłata skarbowa płatna na rachunek:

Urząd Miejski w Kłobucku ul. 11 Listopada 6

39 8248 0002 1000 0000 0361 0001

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od wydanej decyzji przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kłobucku pokój nr 25, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck

Uwagi:

 1. w przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
 2. w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie, organ zawiadamia o tym stronę z podaniem przyczyny zwłoki a także wskazuje nowy termin załatwienia sprawy

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
 2. Ustawa z dnia 24 lutego 1989r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej