Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia budowlane - 2024 rok

Informacja dot. zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b, 19a Prawa budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

 

 

Nr zgłoszenia/

 data wpływu

 

DORĘCZENIE ZGŁOSZENIA

WNIESIENIE SPRZECIWU /data/

INFORMACJA
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

UWAGI

 

Imię i nazwisko/Nazwa inwestora

Adres inwestycji

Opis projektowanego obiektu

10838/24

15.05.2024 r.

Tauron  Dystrybucja S.A.

Oddział w Częstochowie

Bagna, gm. Przystajń

dz. nr ewid. 66, 34, 64, 33, 28, 25, 24/1

Budowa sieci  elektroenergetycznej  0,4 kv

 

Nie wniesiono sprzeciwu

10.06.2024 r.

 

10815/24

15.05.2024 r.
Gmina Miedźno

Miedźno, ul. Ułańska

dz. nr ewid. 1292
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego  

Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu

do zgłoszenia

 17.05.2024 r.
 

10814/24

15.05.2024 r.
Gmina Miedźno

Ostrowy, ul. Zakładowa, gm. Miedźno

dz. nr ewid. 1559, 1576, 1655/2

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego  

Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu

do zgłoszenia

 17.05.2024 r.
 

10155/24

07.05.2024 r.
Gmina Krzepice

Krzepice, ul .Częstochowska

dz. nr ewid. 3055/68

Przebudowa linii napowietrznej SN dla usunięcia kolizji z inwestycją

,,Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ulicy Częstochowskiej
 

Nie wniesiono sprzeciwu

28.05.2024 r.

 

9804/24

30.04.2024 r.
Osoba fizyczna

Panki, ul. Częstochowska

dz. nr ewid. 975, 978

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Przyjęto bez sprawdzenia  

9254/24

24.04.2024 r.

Gmina Panki

Cyganka, gm Panki
dz. nr ewid. 267

Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej     Wniosek wycofano 15.05.2024 r.

 7289/24

27.03.2024 r.

Osoba fizyczna

Stany, gm. Przystajń

dz. nr ewid. 281/1

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe  

Przyjęto bez

 sprawdzenia

 

 7288/24

27.03.2024 r.
Gmina Miedźno

Ostrowy Nad Okszą ,ul. Zakładowa gm. Miedźno

dz. nr ewid. 1655/2

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego  

Nie wniesiono sprzeciwu

18.04.2024 r.

 

 5886/24

11.03.2024 r.

Gmina Miedźno

Miedźno, ul. Wyzwolenia

dz. nr ewid. 1757, 1347

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego  

Nie wniesiono sprzeciwu

02.04.2024 r.

 

5065/24

01.03.2024 r.

Gmina Panki

Panki, ul. Leśna

dz. nr ewid. 422/1, 442/2, 443, 531, 267
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,23 kV oświetlenia drogowego  

Nie wniesiono sprzeciwu

22.03.2024 r.

 

4347/24

22.02.2024 r.
Gmina Opatów

Waleńczów, ul. Leśna

dz. nr ewid. 605/2, 937
Budowa odcinka sieci wodociągowej  

Nie wniesiono sprzeciwu

15.03.2024 r.
 

4346/24

22.02.2024 r.
Gmina Opatów

Waleńczów, ul. Leśna

dz. nr ewid. 605/2, 937, 283/6
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami  

Nie wniesiono sprzeciwu

15.03.2024 r.
 

 3695/24

15.02.2024 r.

Gmina Miedźno

Ostrowy, ul. Brzozowa

dz. nr ewid. 2461/2, 2467, 2601/1, 2651/2

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego  

Nie wniesiono sprzeciwu

08.03.2024 r.
 

3690/24

15.02.2024 r.

Gmina Miedźno

Borowa, ul. Piaskowa dz. nr ewid. 418/4, 418/1

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego  

Nie wniesiono sprzeciwu

08.03.2024 r.
 

  3680/24

15.02.2024 r.
Gmina Miedźno

Miedźno, ul. Księżycowa dz. nr ewid. 1419/1

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego  

Nie wniesiono sprzeciwu

08.03.2024 r.
 

3080/24

08.02.2024 r. 

Gmina Krzepice Zajączki Drugie, gm. Krzepice, dz. nr ewid. 222/2, 115/5, 372, 233/3, 234, 116 Budowa kanalizacji sanitarnej  

Nie wniesiono sprzeciwu

29.02.2024 r.
 

3016/24

07.02.2024 r. 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Miedźno, dz. nr ewid. 1448, 1449/2

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV

 

Nie wniesiono sprzeciwu

29.02.2024 r.
 

2528/24

01.02.2024 r. 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Miedźno, dz. nr ewid. 1575/7, 1575/9, 1574/2, 1573/4, 1573/6

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV

 

Nie wniesiono sprzeciwu

23.02.2024 r.
 

1798/24

24.01.2024 r.

DAX-INSVESTMENT Sp. J.

Kłobuck, ul. Rómmla

dz. nr ewid. 1137/6, 1137/9

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  

Nie wniesiono

sprzeciwu

13.02.2024 r.
 

1797/24

24.01.2024 r.

DAX-INSVESTMENT Sp. J.

Kłobuck, ul. Rómmla dz. nr ewid. 1137/6, 1137/9

Budowa odcinka sieci wodociągowej  

Nie wniesiono

sprzeciwu

13.02.2024 r.
 

1521/24

19.01.2024 r.

Tauron Dystrybucja S.A.

Kleśniska, gm. Lipie

 dz. nr ewid. 1389/2, 1389/1

Budowa sieci  elektroenergetycznej 0,4

 

Nie wniesiono

sprzeciwu

12.02.2024 r.

 

1019/24

15.01.2024 r.

Osoba fizyczna

Panki, ul. 3 Maja

dz. nr ewid. 583/20, 583/21, 583/4, 583/1, 585/34

Budowa sieci
wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej

   

Wycofano wniosek

dnia 01.02.2024 r.

976/24

15.01.2024 r.

Osoba fizyczna

Gruszewnia, ul. Górna

dz. nr ewid. 261/1, 262/21, 263/21, 276/6

Budowa sieci wodociągowej

   

Postanowienie

AB.6743.1.016.

2024.D

z dnia 24.01.2024 r.

usunięcie nieprawidłowości do dnia 11.03.2024 r.

404/24

05.01.2024 r.

Gmina Miedźno

Borowa, ul. Główna gm. Miedźno dz.nr ewid. 860/2

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego

  Nie wniesiono sprzeciwu 29.01.2024 r.  

401/24

05.01.2024 r.

Gmina Miedźno

Mokra, gm. Miedźno dz. nr ewid. 485, 536/2

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego  

Nie wniesiono sprzeciwu 29.01.2024 r.