Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 06.02.2024 r.

OBWIESZCZENIE

Starosty Kłobuckiego

AB.673.1.002.2024.D  z dnia  6 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst opublikowany w Dz. U  z 2023 r. poz. 775 ze zm.) 

z a w i a d a m i a   s i ę,

że na wniosek Burmistrza Kłobucka, wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinków dróg gminnych (ulice: Topolowa, Słoneczna i Studzienna) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Łobodno ”.

Wniosek o wydanie decyzji dotyczy działek:

-  oznaczonych przed podziałem nr ewid.: 2861, 3014, 2862, 2863, 2865, 2866, 664, 668/1, 669/1, 670, 671– obręb Łobodno; a oznaczonych po podziale nr ewid.: 2861/1, 3014/1, 2862/1, 2863/1, 2865/1, 2866/1, 664/1, 668/3, 669/3, 670/1, 671/1 – obręb Łobodno,

- niepodlegających  podziałowi: 2998, 2999, 3000, 3044 – obręb Łobodno.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst opublikowany w Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Wobec powyższego, informuje się wszystkie zainteresowane osoby prawne i fizyczne, o możliwości przeglądania akt oraz składania w przedmiotowej sprawie uwag i wniosków w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana  Pawła II nr 13 (pok. 111 II piętro) w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Starosta Kłobucki

/-/   Zdzisława Kall